Gazetenin Kültür ve Edebiyatımızdaki İşlevi Nedir?

“Heşt Behişt, Seyahatname, Avrupa Ahvaline Dair Risale” adlı metinlerin hangi geleneğe bağlı kalınarak yazıldığını, Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinde eski-yeni ikiliğini yansıtan ögeler olup olmadığını belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
Divan edebiyatı nesir geleneğine bağlı kalınarak yazılmıştır.Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinde Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamaların kullanılması;fakat yeni konular ve temalar işlemeleri eski-yeni ikiliğini gösteren ögelerdir.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız