Gazetenin Kültür ve Edebiyatımızdaki İşlevi Nedir?

  • Görüşlerin yayılmasını sağlar.
  • Toplumun bilmesi gereken olaylar, durumlar halktan gizlenmez, gazete bu açıklığı sağlar
  • Toplumu iç ve dış olaylar hakkında bilgilendirir, bilinçlendirir.
  •  Adaletin sağlanmasına katkıda bulunur.
  • Kamuoyu oluşturur.
  • Dil birliği sağlar.
  • Gazetenin kültür-sanat ve edebiyatla ilgili haber vermesi,  edebi ürünlere  halkın kolayca ulaşmasını sağlaması kültürel işevidir.
  • Toplumların aydınlanmasında, reaksiyon göstermesinde gazetenin önemli bir rolü vardır.
  • İnsanların haber alma ihtiyacını karşılar.
  • Her türlü yenilik, değişimin topluma ulaşmasını sağlar.
  • Kamusal görevlerin tam anlamıyla ve gerçeğe uygun yerine getirilmesini sağlar.

Load disqus comments

0 Yorumlarınız