Edebiyat Tarihi Hangi Konularla İlgilenir?

- Edebiyat tarihi yazarın/şairin hayatı ile ilgilenir
- Şair ve yazarların edebi kişilikleriyle ilgilenir.
- Edebiyatı etkileyen tarihi olayları inceler.
- Edebi türlerin gelişimini inceler.
- Dönemin sosyal ve siyasi olaylarını inceler.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız