Edebi Eserler Yazıldıkları Dönemin Özelliklerini Ne Derece Yansıtır?

Edebi eserler yazıldıkları dönemin özelliklerini yansıtırlar. O dönemde meydana gelen sosyal, siyasi, askeri, ekonomik, kültürel en gibi bir değişim varsa bu aynı zamanda edebi eserlere de yansırdı. Dolayısıyla edebi eserler yaşanılan dönemin her türlü özelliğini yansıtırlar.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız