Dili Güzel Kullanmanın Sosyal Hayata Etkisi Nedir?

DİLİMİZİ YANLIŞ KULLANMAK İLETİŞİM PROBLEMLERİNE YOL AÇAR

Dili doğru kullanmak, kurallarına uygun kullanmak önemlidir. Çünkü toplumların yozlaşması dilin bozulmasıyla başlar. Bu bozukluk düşünce sistemimizi de etkiler. Düşünce sistemimizdeki bu değişiklikler eskiden beri gelen temel ahlak prensiplerine kadar bizleri etkileyebilir. Daha yüzeysel incelersek, günlük hayatta daha çok karşımıza çıkacak sorun, bazı kesimlerin dili doğru kullanmamasından kaynaklanan anlaşamama sorunudur. İnsanların sahip oldukları dili kurallarına uygun kullanmaması kendilerini başkalarına ifade etmelerini zorlaştırır ve güzel dilimizin yerini saçma, başka dillerden alıntı yapılırken o dili de çirkinleştiren ifade şekilleri kaplamaktadır. 
RÜMEYSA ÇULLU,17
Load disqus comments

0 Yorumlarınız