Destan Dönemi ve Bilgi Çağını Düşünce Dünyası Açısından Karşılaştırılması

Destan döneminde insanlar anlayamadıkları olayları izah ederken olağanüstü güçlere yer vermiş bu olayları bilgi ve akılla değil daha çok duyguyla hareket etmişlerdir. Günümüzde ise  olaylar bilimin ışığında yorumların. Akıl ve bilgi ön plandadır.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız