9. Sınıf Edebiyat Sayfa 32 Soruları ve Cevapları ( Ekoyay Yayınları )

A.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
 Metinler işlevleri bakımından ikiye ayrılır: 1.SANATSAL 2.ÖĞRETİCİ 
   Öğretmek ve bilgi vermek amacıyla kaleme alınan yazılara ÖĞRETİCİ  metin adı 
ve­rilir.

B.Aşağıdaki cümlelerde yer alan bilgilerin doğru olup olmadığını belirleyerek uygun se­çeneği işaretleyiniz.
   Cümle ve cümIelerin anlam birimleri olarak birIeşmesi metnin ana düşüncesini ya da te­masını oluşturur. Doğru ( X )  Yanlış (   )
   Sanat metinlerinde verilmek istenen mesajın doğruluğunun ya da yanlışlığının kanıtlan­ması gerekir.Doğru (   )   Yanlış (X)
   Öğretici metinler sanat metinlerinden gerçeklikle olan ilişkisi bakımından ayrılır.Doğru ( X )    - Yanlış (  )

C.           Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
A)    İletişim aracı olması
B)    Yapı ve anlamca bütünleşmiş birimlerden oluşması
C)    İçerdiği anlamın kişiden kişiye değişmeyecek biçimde sabit olması
D)    Farklı anlatım biçimleriyle oluşturulabilmesi
E)    Ortaya çıktığı dönemin izlerini taşıması
2. Kitaplarla tanıştıktan sonra yaşamım anlam kazandı, diyebilirim. İnsanlarla iletişimim çok değişti; konuşurken, yazarken, okurken, düşünürken neredeyse hiçbir sorun yaşamıyorum. Dünyaya daha geniş bir pencereden bakmayı öğrendim. Kendimi çok daha rahat anlatabiliyo­rum. Keşke herkes zamanını nasıl değerlendireceği üzerinde düşünse ve bunun bir kısmını oku­maya ayırsa. Böylece insanlarda kendini bir başkasının yerine koyma duygusu gelişir ve birey­ler birbirleriyle daha rahat iletişim kurabilir.
Bu parçada okumayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemistir?
A)                Zamanın bilinçli kullanılmasıyla bağlantılı olduğuna
B)                Bireylerin, olayları algılayış biçimini değiştirdiğine
C)                İnsanların birbirlerini anlamasını kolaylaştırdığına
D)                Kişilerin, kendilerini tanımalarına olanak sağladığına
      E)                 İnsanlara,başkalarını yönlendirme gücü kazandırdığına                                                                          2002-ÖSS
Load disqus comments

0 Yorumlarınız