2014 - 2015 Sene Başı Seminer Konuları Dağılımı Örneği

DURMUŞALİ TOKSOY İLKOKULU
2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI
EYLÜL DÖNEMİ SEMİNER PROGRAMI

TARİH

SAAT

EĞİTİM KONULARI

GÖREVLİ ÖĞRET.


01 Eylül 2014
08.30
13.00


 • Okul Öncesi ve İlköğretim Kurum-ları Yönetmeliğinin İncelenmesi.

Tüm Öğretmenler


02 Eylül 201408.30
13.00

 • Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırıla-bilmesi için yapılması gerekenlerle ilgili görüş ve öneriler
 • Okul öncesi öğrencilerinin e okuldan araştırılması.

Tüm Öğretmenler


03 Eylül 2014
08.30
13.00


 • Okul öncesi öğrencilerinin tespit edilmesi için alan taramasının yapılması.
Tüm öğretmenler04 Eylül 201408.30
13.00


 • Öğretmenler Kurulunun Yapılması.
Tüm öğretmenler05 Eylül 2014
08.30
13.00

 • Derslerle ilgili olarak Zümre öğretmenler tarafından bu yıl işlenecek konuların incelenmesi, kullanılacak yöntem ve teknikler hakkında görüş alış verişinde bulunulması.
Tüm öğretmenler
08 Eylül 2014

08.30
13.00

 • Sınıflar bazında haftalık ders çizelgesinin uygulanması ve uygulama ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Özgün Materyal Geliştirme. (Branşlara göre ihtiyaç duyulacak materyallerin öğretmenlerce geliştirilmesi)


Tüm öğretmenler
09 Eylül 2014

08.30
13.00
 • 6-11 yaş grubunun özellikleri ve iletişim


Tüm öğretmenler


10 Eylül 2014


08.30
13.00

 • Etkili Öğrenme, ders işleme, tekniklerinin gözden geçirilerek karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri.
 • 2-4 İngilizce programı, yöntem ve tekniklerinin incelenmesi.1- 4 Sınıf öğretmenleri
(Zümreler bazında)

İngilizce öğretmenleri11 Eylül 2014
08.30
13.00

 • Sosyal etkinliler yönetmeliğinin incelenmesi

 • Eğitim öğretimde çevre olanakları-nın kullanılarak Çevre şartlarına uygun olarak okulumuzda yapılabilecek sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler ve bunların değerlendirilmesi.
Tüm öğretmenler
(Zümreler bazında)12 Eylül 2014
08.30
13.00


 • Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler ve BEP planlar


Rehber öğretmenler
İlgili öğretmenler

Not : Seminer konusunu anlatan öğretmenler yaptıkları çalışmaları CD ortamında imzalı bir çıktısı ile birlikte idareye teslim etmeleri gerekiyor.
01/09/2014
Yusuf BALTACIOĞLU
Durmuşali Toksoy İlkokulu Müdürü


T.C.
TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI
Durmuşali Toksoy İlkokulu Müdürlüğü

SAYI : 44094767-903/ 01.09.2014
KONU : Mesleki Çalışmalar
KURUM KODU: 743935

DURMUŞALİ TOKSOY İLKOKULU ÖĞRETMENLERİNE

TOROSLAR / MERSİN


İLGİ : Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 12.06.2014 tarih ve 30140611/774.01 /2400645 Sayılı yazıları
Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüzün ilgi yazıları ile 2014 – 2015 Eğitim öğretim yılı Eylül Dönemi seminer çalışmaları İlköğretim Müfettişlerinin denetim ve yönetiminde yapılacaktır. Öğretmenlerimize verilen konular belirtilen program doğrultusunda takvime göre slayt ve diğer yöntem ve tekniklerle desteklenerek anlatılacaktır.
Bu sebeple bütün öğretmen arkadaşlarımıza verilen seminer konuları arkadaşlarımızın azami çaba ve gayretleri ile diğer öğretmen arkadaşlarımıza da anlatılacak ve anlatılan konular ve diğer destek programları CD ortamında önceden okul idaresine teslim edilmiş olacaktır. Ayrıca başka okul öğretmenlerinin de okulumuza gelme gibi durumları göz önüne alınarak konular buna göre işlenecektir.
Tüm öğretmen arkadaşlarımın hassasiyet içinde azami önem ve özeni göstermeleri temennisi ile başarılar dilerim.
Yusuf BALTACIOĞLU
Okul Müdürü

EKLER :
 1. İlgi Yazı
 2. Seminer Programı


Load disqus comments

0 Yorumlarınız