2014 - 2015 Matematik Dersi Zümre Toplantı Tutanağı Örneği

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ETLİK ANADOLU LİSESİ

2014 – 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

MATEMATİK DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR


TOPLANTI NO :1 DERSİN ADI : Matematik
TOPLANTI TARİHİ :16 /09/2014 TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası
TOPLANTI SAATİ :11:30
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ : 

GÜNDEM :

1-Açılış, yoklama ve zümre başkanının seçilmesi;

2- Bir önceki yıla ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararlar alınması;

3- Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacının okunması, matematik ve geometri müfredat programının incelenmesi ve planlamanın bu doğrultuda yapılması;

4-Öğretim programında yer alacak Atatürkçülük ile ilgili konuların görüşülüp planlamaya konulması;

5-Programda belirtilen hedef ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi;

6-Konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması ve ünitelendirilmiş yıllık ders planlarının hazırlanması hususlarının görüşülmesi;

7-Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği;

8-Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslerin işlenişine yansıtılması yönünde kararlar alınması;

9-Derslerin daha verimli işlenebilmesi için okulda bulunmayan ancak gerek duyulan araç gereç vb. ihtiyaçların belirlenmesi;

10-Dersle ilgili yapılacak gezi gözlemlerin çevre ve yerel imkânlar dâhilinde planlanması;

11-Öğrenci merkezli öğrenmenin bir gereği olarak öğrencinin sınıftaki rolü ve etkinliği konusunda uygulanabilir kararların alınması;

12- Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi;

13- Performans puanı sayısının belirlenmesi;

14- Proje konularının belirlenmesi;

15- Öğrencilerin hazır bulunuşlukları dikkate alınarak, öğrenmelerini engelleyen eksikliklerinin tamamlanması;

16- Yıllara göre öğrencilerin dersler bazında üniversite giriş sınavlarında aldıkları sonuçlar üzerinde durulması; başarı ve başarısızlık nedenlerinin araştırılması;

17- Dilek ve temenniler.


1-Açılış, yoklama ve zümre başkanının seçilmesi;

Matematik dersi zümre öğretmenler kurulu okulumuz müdürü Muzaffer CANBULUT başkanlığında 16.09.2014 tarihinde saat 11.30’ da yukarıdaki gündem maddeleri görüşülmek üzere toplantı salonunda toplandı. Muzaffer CANBULUT “1. Dönem başlarken yapacağımız bu zümre toplantısı ile matematik ve geometri derslerimizi daha verimli hale getirmek için görüşmeler yapacağız. 1. Dönemin okulumuz eğitim öğretimine ve zümrenize hayırlı olmasını temenni ediyorum.’’ diyerek toplantıyı başlattı. Yapılan yoklamada Hacı PEKGÖZ, Mehmet TEKDAŞ, T.Sami MÜLAYİM , Tevrat YAŞAR , Adalet ÜZGÜN
İbrahim AĞAÇ,Nurdan ÇETİN , Günnur CAN ’ in toplantıda hazır oldukları görüldü. Zümre öğretmenleri oy birliği ile T.Sami MÜLAYİM zümre başkanı olarak seçildi.

2- Bir önceki yıla ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararlar alınması;

2014 – 2015 Eğitim Öğretim yılı zümre öğretmenleri toplantı tutanaklarında alınan kararlar zümre başkanı T.Sami MÜLAYİM tarafından okundu, genellikle bu kararlara uyulduğu görüldü ve bu kararların eğitim öğretime olumlu katkılarda bulunduğu kanaatinde birleşirdi.
3- Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacının okunması, matematik ve geometri müfredat programının incelenmesi ve planlamanın bu doğrultuda yapılması;

T.Sami MÜLAYİM , Milli Eğitim Temel Kanunu, Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarını(1739 sayılı Kanun) 31.07.2009 tarih 27305 sayılı Ortaöğretim kurumlar yönetmeliğini okudu. Matematik dersi için TTK 24.08.2011 tarihli 121 sayılı karar, 9 – 10. Sınıf geometri dersleri için 30.12.2009 tarihli 334 sayılı karar, 11. Sınıf geometri dersi için 30.12.2010 tarihli 330 sayılı karar okundu.Atatürk ilke ve İnkılaplarının öğretilmesi 2104 – 2488 Sayılı Tebliğler Dergilerini, 08.12.2004 tarih ve 25664 sayılı yeni M.E.B. Ortaöğretim Kurumları sınıf Geçme Yönetmeliği, 19.01.2007 tarih 26408 sayılı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin yönetmeliği okundu.

4-Öğretim programında yer alacak Atatürkçülük ile ilgili konuların görüşülüp planlamaya konulması;
Mehmet TEKDAŞ, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmayı hedeflediği Türkiye idealini kavratmak anlamında kutlanacak gün ve haftalarda bu ideallere inanmış öğrenciler yetiştirmeyi temel ilke edinmeli ve 2104 – 2488 sayılı tebliğler dergilerinde belirtilen ilkeler çerçevesinde yıllık planlara almalıyız’’ dedi.
Adalet ÜZGÜN , “matematiğin öğretiminde kullanılan, yüzlerce anlaşılması güç Arapça ve Osmanlıca terimlerin, Atatürk’ün direktifleri ile Türkçeleştirildiği anlatılmalı, aradaki büyük öğrenim kolaylığına öğrencilerin dikkati çekilmelidir. Bu konuda Atatürk’ün 1937 yılında geometri öğretenlerle, bu konuda kitap yazacaklara kılavuz olarak Kültür Bakanlığınca yayınlanan Geometri kitabı ve matematikle ilgili sözleri hakkında bilgiler verilmelidir’’ dedi.
29 Ekim haftasında “Atatürk’ün İnkılapları”
10 Kasım haftasında “Atatürk’ün kişiliği’’
23 Nisan haftasında “Atatürk’ün ilke ve görüşleri”
19 Mayıs haftasında “Atatürkçü düşünce sistemi”
konularının yıllık planlara alınıp işlenmesi kararlaştırıldı.

5-Programda belirtilen hedef ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi;
Tevrat YAŞAR, “ matematik dersinde kullanılan teknikleri tümevarım, tümdengelim, problem çözme, sözlü anlatım, yazılı anlatım, buluş yoluyla öğretim ve soru cevap olarak sıraladı. Konular işlenirken mümkün olduğunca ilgi çekici olmalı, günlük yaşamdan örnekler seçilmeli, alıştırmalar kolaydan zora doğru seçilmeli, öğrencilerin mümkün olduğunca çok derse katılımını sağlamak için öğrencilere daha çok söz verilmeli, uygulama ve problem çözümleme artırılmalı, öğrencilerin başarılı çalışmaları değerlendirilip sözle ödüllendirilmeli ve öğrenciler çeşitli yollarla katılıma teşvik edilmelidir” dedi.

6-Konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması ve ünitelendirilmiş yıllık ders planlarının hazırlanması hususlarının görüşülmesi;
Eğitim öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesi için 2551 ve 2575 sayılı tebliğler dergisi okundu. Yıllık ünitelendirilmiş planların en geç 23.09.2014 tarihine kadar hazırlanmasına karar verildi.
Günlük planlar ise, ünitelendirilmiş yıllık plan doğrultusunda ünite ve konu ağırlıklarına göre matematik ve geometri derslerinin sınıf bazlarında hazırlanarak, ortak ders işleyişi sağlanması ve bunun devamı için konu takibi ve eşzamanlılık açısından sürekli bilgi alışverişi ile kontrollü işbirliğine gidilmesi, aynı işbirliğinin gerekli duyulduğunda diğer zümre öğretmenleriyle de yapılması kararlaştırıldı.
7-Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği;
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Atatürk Haftası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için Tarih ve Edebiyat öğretmenleriyle işbirliği yapılmasına karar verildi. Ayrıca Edebiyat öğretmenleri ile Türkçenin iyi kullanılması, hızlı okuma teknikleri ve okuduğunu anlama ile ilgili konularda, Rehber öğretmenlerle uyum zorluğu çekme, başarıyı arttırma ve ders çalışma teknik ve planlamalarını öğrenmeleri konusunda, Fizik öğretmenleriyle oran orantı, denklem çözümü konularında, Tarih öğretmenleriyle belirli gün ve haftalarda öğrencilere rehberlik edici kaynakların sağlanması ve derslerde Atatürkçülük konularının işlenmesi esnasında işbirliğine gidilmesine karar verildi.

8-Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslerin işlenişine yansıtılması yönünde kararlar alınması;
Hacı PEKGÖZ , “bilimsel ve teknolojik gelişmeler izlenerek bu gelişmelerden eğitim ve öğretim sürecinde etkin ve verimli bir şekilde yararlanılmalı ve uluslar arası standartların yakalanması için projeksiyon, akıllı tahta yı kullanmada birbirimizle yardımlaşmamız gerekli ” dedi.

9-Derslerin daha verimli işlenebilmesi için okulda bulunmayan ancak gerek duyulan araç gereç vb. ihtiyaçların belirlenmesi;
Adalet ÜZGÜN, “derslerin daha verimli işlenebilmesi için araç ve gereçlerin arttırılması gerektiğini, öğrencilerin çeşitli yardımcı kaynaklardan yararlanmasının iyi olacağını” söyledi.
Gülnur CAN , “ders araçları, ders kitabı, YGS ve LYS hazırlık kitapları, MEB tavsiyeli yardımcı kaynaklar konu ile ilgili testler, çeşitli sunumlar ve CD’ler den faydalanmalıyız” dedi.
Tevrat YAŞAR , “Dersin işlenişinde akıllı tahtaların çok kullanışlı olması sebebiyle okuldaki akıllı tahtaların arttırılması gerektiğini” söyledi.

Öğrencilere matematik ve geometri dersleri için uygun olan M.E.B. tavsiyeli yardımcı ders kaynak kitaplarının ve testlerinin alınmasına karar verildi.

10-Dersle ilgili yapılacak gezi gözlemlerin çevre ve yerel imkânlar dâhilinde planlanması;

Adalet ÜZGÜN , “ öğrencilere meslek seçimlerinde faydalı olması için üniversitelere geziler düzenlenmesi ve ilimizde bilimle ilgili yeni açılan (planetaryum, mozaik müzesi gibi) yerlere geziler düzenlenmesinin faydalı olacağını” söyledi.

11-Öğrenci merkezli öğrenmenin bir gereği olarak öğrencinin sınıftaki rolü ve etkinliği konusunda uygulanabilir kararların alınması;

İbrahim AĞAÇ , “ öğrenci merkezli eğitim için öğrencinin eğitim sürecinde edilgen taraf olmaktan çıkarıp etken bir konuma getirmeliyiz. Ayrıca matematikte kullanılan formül ve aksiyomların neler olduğunu biz öğretmenlerden değil kendilerinin bulmasını sağlamalıyız varsa yanlışlarını düzeltmeliyiz” dedi.

12- Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi;

Matematikte 3 yazılı ve 2 Performans değerlendirme, 11 ve 12. sınıf geometri dersinde 2 yazılı 2 Performans değerlendirme ve Proje alan öğrencilerde 1 proje notu verilmesine ve yazılıların o sınıfa giren zümre öğretmenlerinin yazılı sınavın ortak yapılarak soruların sınıf seviyelerine uygun olarak hazırlanması gerektiği kararlaştırıldı.

T.Sami MÜLAYİM, “12. Sınıf öğrencilerinin YGS ve LYS sınavları olacağından dolayı 2. dönemin yazılılarını 12. sınıflar için çakışmayacak tarihlerde belirleyelim” dedi.

Sınav tarihleri aşağıdaki gibi belirtildi. Ancak ilgili ders öğretmeninin konu tamamlamadığı veya mecburi tatiller araya girdiği takdirde sınavı erteleyebileceği hatırlatıldı. Dönemlere göre yazılı tarihlerinin haftaları aşağıdaki şekilde belirlendi.


1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ

1.Y azılı 2. Yazılı 3. Yazılı
9. Sınıflar 4.11.2014 Kasım’ın 2. Haftası 3.12.2014 Aralık’ın 2. Haftası 6.1.2015 Ocak’ın 2. Haftası
10. Sınıflar 5.11.2014 Kasım’ın 2. Haftası 4.12.2014 Aralık’ın 2. Haftası 7.1.2015 Ocak’ın 2. Haftası
11. Sınıflar 6.11.2014 Kasım’ın 2. Haftası 5.12.2014 Aralık’ın 2. Haftası 8.1.2015 Ocak’ın 2. Haftası
12.. Sınıflar 7.11.2014 Kasım’ın 2. Haftası 6.12.2014 Aralık’ın 2. Haftası 9.1.2015 Ocak’ın 2. Haftası

1. DÖNEM GEOMETRİ DERSİ

1. Yazılı 2. Yazılı
11. Sınıflar 18.11.2014 Kasım’ın 4. Haftası 2.1.2015 Ocak’ın 1. Haftası
12.. Sınıflar 19.11.2014 Kasım’ın 4. Haftası 3.1.2015 Ocak’ın 1. Haftası

1. DÖNEM ANALİTİK GEOMETRİ DERSİ

1. Yazılı 2. Yazılı
12. Sınıflar 20.11.2014 Kasımın 4. Haftası 2.1.2015 Ocak’ın 1. Haftası
2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ

1.Yazılı 2. Yazılı 3. Yazılı
9. Sınıflar 24.3.2015 Mart’ın 5. Haftası 21.4.2015 Nisan’ın 4. Haftası 26.5.2015 Mayıs’ın5.Haftası
10. Sınıflar 25.3.2015 Mart’ın 5. Haftası 22.4.2015Nisan’ın 4. Haftası 27.5.2015 Mayıs’ın 5. Haftası
11. Sınıflar 26.3.2015 Mart’ın 5. Haftası 24.4.2015 Nisan’ın 4. Haftası 28.5.2015 Mayıs’ın 5. Haftası
12.. Sınıflar 27.3.2015 Mart’ın 4. Haftası 25.4.2015Nisan’ın 3. Haftası 29.5.2015 Mayıs’ın 2. Haftası

2. DÖNEM GEOMETRİ DERSİ

1.Yazılı 2. Yazılı
11. Sınıflar 17.3.2015 Mart’ın 4. Haftası 12.5.2015 Mayıs’ın 3. Haftası
12. Sınıflar 7.4.2015 Nisan’ın 2. Haftası 5.5.2015 Mayıs’ın 2. Haftası

2. DÖNEM ANALİTİK GEOMETRİ DERSİ

1. Yazılı 2. Yazılı
12. Sınıflar 2.4.2015 Nisan’ın 1. Haftası 5.5.2015 Mayıs’ın 2. Haftası

13- Performans puanı sayısının belirlenmesi;

T.Sami MÜLAYİM , “ Her dönem için matematik ve 11. Sınıf geometride 12 Sınıf Geometri , Analitik geometri dersleri için 2 tane performans notu verelim dedi ve karara bağlandı.

14- Proje konularının belirlenmesi;

Tevrat YAŞAR , 2300 sayılı tebliğler dergisinden verilecek ödevlerle ilgili kısımları okudu. “ödev konuları belirlenirken, öğrencilerin ihtiyaçları, yetenekleri, okul, aile ve çevre imkânları göz önünde bulundurulmalıdır” dedi. Ödev konularının açık, anlaşılır ve ders planlarına uygun olması gerektiğini vurguladı.

Gülnur CAN , “ ödevlerin 2300 sayılı tebliğler dergisinde belirlenen ölçütlere dikkat edilerek, müfredata uygun, araştırma ve incelemeye yöneltecek, düşünme ve yorumlamayı ön plana çıkartacak, kişiliklerinin oluşmasına katkıda bulunabilecek konular seçilerek verilmelidir” dedi.

Ödevlerin hazırlanması aşamasında öğrencilere rehberlik edilmesi ve kaynak bulma konusunda yardımcı olunması, ödevlerin Kasım ayının ilk haftası öğrencilere tebliğ edilerek duyurulması, Nisan ayının 2. Haftası ise teslim alınması kararlaştırıldı.

Ödev konuları ve değerlendirme esasları aşağıdaki şekilde belirlendi.


9.Sınıflar Matematik
10. Sınıflar Matematik
1. Kümeler.
2. Denklem ve eşitsizlik
3. Sayılar
4. Fonksiyonlar
5. Üçgenler
6. Veri sayma ve olasılık
1. Veri sayma ve olasılık
2.Foksiyonlar
3. Analitik geometri
4.2.dereceden denklemler ve eşitsizlikler ve fonksiyonlar
5. Polimomlar
6. Çember Daire
7.Geometrik çisimler


11.Sınıflar Matematik
12.Sınıflar Matematik
1. Ünlü Türk Matematikçilerin yaşamları ve matematiğe kazandırdıkları ile ilgili pano ve sunum hazırlanması.
2. Karmaşık Sayılar
3. Logaritma
4. Permütasyon, kombinasyon, olasılık ve istatistik
5. Tümevarım, toplam ve çarpım sembolü
6. Diziler ve seriler
7. Matris, Determinant ve Doğrusal denklem sistemleri
1. Ünlü Türk Matematikçilerin yaşamları ve matematiğe kazandırdıkları ile ilgili pano ve sunum hazırlanması.
2. Fonksiyonlar
3. Limit ve Süreklilik
4. Türev
5. İntegral

11.Sınıflar Geometri
12.Sınıflar Geometri
 1. Dörtgenler
 2. Özel dörtgenler
 3. Çokgenler
 4. Çember
 5. Konikler
 6. Ünlü Türk geometricilerinin yaşamları ve geometriye kazandırdıkları ile ilgili pano ve sunu hazırlanması
 1. Ünlü Türk geometricilerinin yaşamları ve geometriye kazandırdıkları ile ilgili pano ve sunu hazırlanması
 2. Uzay ve elemanları
 3. Dik izdüşüm
 4. Katı cisimleri alan ve hacimleri12.Sınıflar Analitik Geometri
 1. Ünlü Türk geometricilerinin yaşamları ve geometriye kazandırdıkları ile ilgili pano ve sunu hazırlanması
 2. Doğrunun Analitik incelenmesi
 3. Çemberin analitik incelenmesi
 4. Düzlemde vektörler
 5. Koniklerin analitik incelenmesi
 6. Uzayda vektör, doğru ve düzlemin analitik incelenmesi
dersimiz.com

Ödevlerin değerlendirilmesinde aşağıdaki planlamanın alınması kararlaştırıldı.

Kaynakların araştırılması
20 Puan
Konuya uygun plan yapılması
10 Puan
Kaynaklardan yararlanma durumu
10 Puan
Bilgilerin yeterlilik derecesi
20 Puan
Öğrencinin konuya hakimiyeti
20 Puan
Düzen ve imla (Türkçenin doğru kullanılması)
10 Puan
Zamanlama
10 Puan
Toplam
100 Puan

15- Öğrencilerin hazır bulunuşlukları dikkate alınarak, öğrenmelerini engelleyen eksikliklerinin tamamlanması;

Hacı PEKGÖZ, tüm sınıfların okula başlarken hazır bulunuşluk seviyelerini ölçmek için test yapılıp seviyelerine uygun ders anlatılması durumunda öğrencilerin daha başarılı olabileceğini söyledi.16- Yıllara göre öğrencilerin dersler bazında üniversite giriş sınavlarında aldıkları sonuçlar üzerinde durulması; başarı ve başarısızlık nedenlerinin araştırılması;

T.Sami MÜLAYİM, “okulumuzun yeni ve eski mezunları, üniversite sınavında beklenen başarıyı elde etmiştir. Yalnız bu başarı yeterli görülmeyerek bu derecenin üstüne çıkılmalıdır. Bu sene daha iyi başarılar elde edebilmek için gerekli önlemleri almalıyız” dedi.

Adalet ÜZGÜN , öğrencilerin okulumuza girerken Türkiye çapındaki bulundukları yüzdelik dilim ile YGS ve LYS sınavlarındaki yüzdelik dilimleri arasında fark olduğunu, öğrencilerin kendilerini olumlu yönde geliştirdiklerini ve daha başarılı olmak için caba göstereceklerine inancın tamdır dedi.


17- Dilek ve temenniler.

Tevrat YAŞAR , “ üzerinde durduğumuz konuların olumlu sonuçlar getireceği inancımla, zümremizin verimini arttırmasını temenni ediyorum” dedi.

Gülnur CAN “ öğrencilerin derse hazırlıklı gelebilmesi için işlenecek konu ve kullanılacak araç gereçlerin önceden bildirilmesi, derse katılımı az olan öğrencileri kazanmak ve kendilerine güvenmelerini sağlamak için sınıfta daha çok söz hakkı verilerek, yazılı sonrası sorular çözülüp hatalar gösterilecek gerekirse konu tekrarı yapılarak başarılı öğrenciler küçük ödüllerle motive edilerek, başarısız öğrencilerle birebir başarısızlık sebepleri görüşülerek, bireysel ve grup çalışmaları yaptırılarak başarı daha da arttırılabilir” dedi.

Mehmet TEKDAŞ, “ işbirliği çerçevesinde başarılı bir dönem olmasını diliyorum, dönem içindeki çalışmalarımızda bir aksaklık olmaması için her zaman fikir alış verişinde bulunulması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Okul müdürü Muzaffer CANBULUT başka söz alan olmadığı için toplantıyı, 2014 - 2015 Eğitim ve Öğretim yılının öğrencilerimize, okulumuza ve bizlere faydalı olmasını temenni ederek, hepimize başarı ve mutluluk dileyerek kapattı.Hacı PEKGÖZ Mehmet TEKDAŞ T:Sami MÜLAYİM Matematik Öğretmeni Matematik Öğretmeni Matematik Öğretmeni
Tevrat YAŞAR Adalet ÜZGÜN İbrahim AĞAÇ
Matematik Öğretmeni Matematik Öğretmeni Matematik ÖğretmeniGülnur CAN
Matematik Öğretmeni
16.09.2014
UYGUNDUR
xxx
Okul Müdürü
Load disqus comments

0 Yorumlarınız