2014 - 2015 9. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 20 Soruları ve Cevapları ( Ekoyay Yayınları )

20.SAYFA CEVAPLARI
3. “Edebiyat ve Eğitim” adlı metinde edebiyatn insanı konu alan psikoloji ve sos yo lo ji gibi bilim dallarıyla ilişkisi nasıl ele alınmıştır? Sözlü olarak ifade ediniz.
Edebiyat eserleri, başta psikoloji ve sosyoloji olmak üzere birçok alanda yapılan araştırma -

lar için temel birer kaynak olma özelliğine sahiptir.

2. Etkinlik: 
a) Aşağıdaki tabloda bu bölümde incelediğiniz metinlerde yer alan bazı terim ve
kavramlar verilmiştir. Bu terim ve kavramların hangi bilim dalıyla ilişkili olduğunu belirleyerek
tablodaki yerlere yazınız.
Terimler ve Kavramlar İlgili Bilim Dalı 
Tanzimat > tarih, edebiyat 
gelenek-görenek> sosyoloji 
bilinçaltı > psikoloji
retorik> edebiyat
eğitim> felsefe,sosyoloji 
estetik>felsefe
b) Sınıfa getirdiğiniz roman, hikâye, tiyatro gibi edebî metinlerde bilim dallarıyla ilişkili ne
gibi bilgilerin bulunduğunu belirlemiştiniz. Elde ettiğiniz bilgilerden ve yukarıdaki tablo üzerinde
yaptığınız çalışmadan hareketle edebiyatın diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklayınız.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız