2014 - 2015 9. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 19 Soruları ve Cevapları ( Ekoyay Yayınları )

1. Etkinlik: Roman, hikâye, tiyatro gibi edebî niteliğe sahip metinler bul rak sınıfa getiriniz. Bu me tinlerde sosyoloji, psikoloji, felsefe ve tarih gibi bilim dallarıyla ilgili ne gibi bulunduğunu belirleyiniz. elde ettiğiniz bilgileri defterinize yazınız
-Edebi bir metin tarihi belge niteliği taşır mı?

Edebi metinler tarihi bir belge niteliği taşımaz. Edebi eserlerdeki amaç: dilin bütün imkanlarından faydalanarak ''estetik''bir metin oluşturmaktır.Tarihi metinlerde ise doğrudan bilgi vermek amaçlanır.

Bir edebî eserin değişik bilim dallarının verilerinden faydalanması ona bilimsel bir özellik kazandırmaz. Çünkü edebî eser faydalandığı bilimin verilerini kendi süzgecinden geçirerek tekrar oluşturur. Bu oluşumda hayallere, duygulara da yer verilir. Hayalin, duygunun, öznelliliğin olduğu metinde bilimsel nitelik taşımaz. Bu yüzden edebi metinler belge olarak kullanılmaz.
   
Load disqus comments

0 Yorumlarınız