2014 - 2015 9. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 18 Soruları ve Cevapları ( Ekoyay Yayınları )

A.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

• Aklın kılavuzluğunda insanlığa faydalı olmayı amaçlayan bilim ile insan duygularına estetik bir bakış açısıyla yaklaşan SANAT  amaçları bakımından farklılık göstermektedir.

• Mimari, heykel, resim PLASTİK SANATLAR olarak nitelendirilir.

B. Aşağıdaki cümlelerde yer alan bilgilerin doğru olup olmadığını belirleyerek uygun seçeneği işaretleyiniz.
•Plastik sanatlar zanaatı ortaya çıkarır, zanaat da sanata fayda boyutu kazandırır.

Doğru ( X) - Yanlış( )

• Güzel sanatların sınıflandırılmasında temel alınan ölçütlerden biri de eserin yapılış amacıdır.

Doğru ( X) - Yanlış(  )

• Sanat eserleri öznel bir nitelik taşır. Doğru (X )-Yanlış(  )

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Edebiyatla ilgili aşağıda yer alan yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Edebiyat insanı ve hayatı konu alır.
B) Edebî eserler estetik bir değere sahiptir.
C) Edebiyatın malzemesi dildir.
D) Edebiyat güzel sanatların bir şubesidir.
E) Edebî eserlerde toplumsal fayda bir esastır.(ESTETİK KAYGI ESASTIR)

2. Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A)Edebiyatın etki gücü, öteki sanat dallarına göre daha fazladır.
B) Her sanat dalının kendine özgü malzemesi ve yöntemi vardır.
C) Ortaya konan her yapıtın, herkes tarafından beğenilmesi beklenmez.
D) Edebiyat ürünlerinde aranan en önemli öge güzelliktir.
E) Bir edebiyat ürününün güzelliğini belirlemede konu ölçüt olamaz.
1997 - ÖYS
Load disqus comments

0 Yorumlarınız