2014 - 2015 9. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 17 Soruları ve Cevapları ( Ekoyay Yayınları )

Sayfa 17 cevapları:

4. "Şiirsiz Dünya Hayali" adlı metinde "Güzellik duygusu, faydadan önce gelmektedir. İnsanı hayvandan ayıran fark da budur." cümlesinden anladıklarınızı sözlü olarak ifade ediniz.
Bir faydaya dönük üretilen ve insan hayatını kolaştıran materyallerde bile estetik (güzellik) kaygısı mutlaka bulunur. bu faydanın şartı insanın güzellikten zevk almasıdır. Yazara göre güzellik duygusu faydadan önce gelmektedir. İnsanı hayvandan ayıran fark da budur.İnsan her zaman güzele e güzelliğe meyillidir.Bu özelliği onu hayvanlardan ayıran önemli bir farktır.

5. "Bilgisayar icat edilmemiş olsaydı daha sonra mutlaka icat edilecekti. Ama Mimar Sinan, Selimiye Camisi'ni yapmamış olsaydı Selimiye Camisi hiç yapılmamış olacaktı." cümlelerini sanat eserlerinin özgünlüğü bağlamında sanat ve sanatçı ilişkisini de dikkate alarak yorumlayınız. Ulaştığınız sonucu tahtaya yazınız.
Sanat eseri biricik,tek ve özgündür.Sanatçı yeteneklerine kendi duygu ve düşüncelerini de ekleyerek ortaya özgün bir yapıt koyar.Aynı özellikteki bir bilgisayardan istenildiği kadar üretilse de Mimar Sinan'ın yaptığı bir Selimiye Cami yapılamaz.Çünkü her sanatçının duyuş, düşünüş ve sanat zevki birbirinden farklıdır.

6. Aynı yere ait olan aşağıdaki resim ile fotoğrafı inceleyerek hangisinde sanatçının yorumunun ön plana çıktığını tartışınız. Tartışma sonuçlarını sözlü olarak ifade ediniz.

İlkinde sanatçının yorumu ön plandadır.Fotoğrafta sanatçı fotoğrafa duygu ve düşüncelerini katamaz.Var olanı olduğu gibi çeker.

7. Çevrenizde yer alan bir müzeyi ziyaret etmeniz ya da sanat eserleri ile ilgili bir belgesel seyretmeniz istenmişti. Müzede ya da belgesel filmde yer alan eserlerin toplumsal (faydalı) ve sanatsal (estetik) özelliklerinin neler olduğunu sözlü olarak ifade ediniz.

8. Sanat eserlerinin korunmasının insanlık tarihi açısından önemi nedir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları tahtaya yazınız.
Sanat eserleri, uygarlık alanındaki gelişmeleri günümüze taşıyan en somut belgelerdir. Medeniyetin akışını günümüze getiren bu belgeler daha çok mimarlık, heykeıtraşlık, resim ve el sanatları alanındaki çalışmalardır. Çağdaş bir ülke olmanın koşullarından biri de bu tarihi korumak, saklamak ve insanların yararlanabileceği şekilde sergilemektir. Milli ve manevı değerlerini beraberinde taşıyan atalarımızın bıraktığı tarihı eserlere sahip çıkmamız, onları onur ve gurur verici şekilde evrene sunmamız bir vatandaşlık görevidir. Ayrıca bu tarihı yapıtların etkinliğinden esinlenerek yapacağımız eserler, milli kimliği içinde çağdaş görüş ve tekniği de yansıtacaktır.


9. "Her sanat eseri, yaratıcısının kendisidir." ifadesinden ne anladığınızı sözlü olarak ifade ediniz.

Her sanat eseri yaratıcısında izler taşır.Sanat eseri onu oluşturan sanatçının duygu, düşünce ve birikimini yansıtan bir ayna gibidir.

5. Etkinlik: Atatürk'ün edebiyat ve sanatla ilgili sözlerinden bazılarını renkli kâğıtlara yazarak sınıfınızın panosuna asınız.

— “Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur.” 

—“Sanat güzelliğin ifadesidir… Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık… olur.” 


—“Sanatkar, toplumda uzun mücadele ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.”

—“Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir. Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar insan değildirler. Eğer söz konusu olan hayat, insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz. Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir.”

—“İnsanlarda bir takım ince, yüksek ve asil duygular vardır ki insan onlarla yaşar. İşte o ince, yüksek, derin ve asil duyguları en çok duyabilen ve diğer insanlara duyurabilen şairdir.”

—“Yüksek bir insan toplumu olan Türk Milletinin tarihi bir özelliği de güzel sanatları sevmek ve onunla yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğuştan gelen zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlar sevgisini ve milli birlik duygusunu devamlı olarak ve her türlü vasıta ve önlemlerle bağlayarak geliştirmek milli idelimizdir.”
11.Aşağıdaki tabloyu inceleyerek edebiyatın diğer güzel sanatlarla olan ilişkisini konu alan kısa bir yazı yazınız.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız