2014 - 2015 9. Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 19 - 20 Soruları ve Cevapları ( Ada Yayınları )

Sayfa 19.
1……………yukarıda cevap verildi.

2. Atatürk basının, bilinçli kamuoyu yaratmada en önemli araç olduğunu vurguluyor.

3. basın bir milleti aydınlatmada ona doğru yolu göstermede önemli bir araç olarak görüyor. Basının milletin genel sesi olduğunu vurguluyor.

4. Çünkü doğru ve tarafsız bir haber yapabilmesi için basın hür olmalıdır.

Sayfa. 20
                                    ANLAMA- YORUMLAMA
1.Çevremizdeki insanlar daha çok sözlü iletişimi yani dille gerçekleştirilen iletişim yöntemini kullanmaktadır.

2.Günümüzde en çok telefonla iletilişim kullanılmaktadır. Çünkü en kolay ve en hızlı iletişim sistemidir. Her yere taşınabilir özelliği onu vazgeçilmez kılıyor.

3.Bazen insan duygularını yüz yüze ifade edemez. Bu durumlarda mektup yazarak düşüncelerini ifade etme yoluna gidebilir. Biz de yer yer düşüncelerimizi mektup yazarak ifade ediyoruz.

4.İstiklal Marşı ve bayrak bir milletin bağımsızlığının sembolüdür.

5.büyüklere saygılı davranmak sosyal gösterge; sonbaharda ağaçların yapraklarının dökülmesi ise doğal göstergeye girer.

6. Basın toplumun doğru haber almasında önemli bir unsurdur. Kamuoyu basın sayesinde dünyadaki gelişmeleri, önemli olayları, kendilerini ilgilendiren hususları basın aracılığıyla öğrenir. Bu yüzden günümüzde basının doğru bilgiye ulaşma ve günlük olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmada rolü büyüktür.
                                              
   DEĞERLENDİRME
1.Aşağıdaki cümlelerde yargılar doğru ise D yanlış ise Y yazınız.
·         İnsanlar iletişim kurmadan yaşayamaz                                                         (D)
·         Gösterge sistemlerini inceleyen bilime gösterge bilimi denir.                          (D)
·         Geleneklere uygun davranışlar sergilemek doğal gösterge örneklerindendir.  (Y)

2. Bağlam dışı bir konuşma iletişimi nasıl etkiler?
Bundan kasıt yüz yüze görüşmeme ise, bu iletişimi olumsuz etkiler. Muhatabını karşında görerek konuşmak, ona hitap etmek ve etkilemek daha kolaydır. Uzaktan konuşarak muhatabı etkileme daha zayıf bir iletişim yoludur.

3. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ögelerinden biri değildir?
A. Gönderici   B. Alıcı   C. İleti    D. Kanal      E. Amaç 

4.  Bu notun iletisini en iyi ifade edecek yöntem yazılı yani dille yapılan iletişimdir. Duyguları başka yollarla tam olarak ifade edemeyiz.

5. Kamuoyu basını sesini duyurmada bir araç olarak kullanır. Basın kamuoyunun sesidir.

6. Aşağıdakilerden hangisi doğal bir göstergedir?
A. insanların ayakkabılarını bağlamaları
B. Yardıma muhtaç birine yardım edilmesi
C. Ağaçların yapraklarının sararması
D. İnsanların selamlaşması

E. otobüste büyüklere yer verilmesi
2014-2015 9. Sınıf dil ve anlatım Ders Kitabı Cevapları- Ada yayınları- sayfa  21-27  arası

HAZIRLIK:
1.Dili, güzel kullanmanın sosyal hayattaki etkisini anlatınız. 
Dili güzel kullanan biri sosyal hayattaki ilişkilerinde daha sağlıklı bir iletişim kurar. Sağlıklı bir iletişim demek daha sağlıklı bir yaşam demektir. Kısacası dili kullanmayı bilen ilişkilerinde daha az sorunla karşılaşır. Kendini daha iyi ifade eder. İnsanlarla daha iyi iletişim kurar.
2. Yanlış anlaşıldığınız hissettiğiniz durumlarda karşınızdaki kişiyle nasıl iletişim kurduğunuzu açıklayınız.
Böyle  bir durumda yapılması gereken şey yanlış anlaşıldığınızı ifade edip anlatmak istediğiniz şey neyse onu daha açık bir şekilde ortaya koymak ve özür dilemektir.  Özür dileme aradaki yanlış anlaşılmadan dolayı oluşan kötü havayı yumuşatır. Muhatabınızı sizi anlamaya karşı açık hale getirir.
3. En son kime ve ne amaçla mektup yazdığınızı belirtiniz.
……………….cevabı size kalmış.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız