2014 - 2015 9. Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 17 Soruları ve Cevapları ( Ada Yayınları )

•    "Karadut" şiiriyle gerçekleştirilen iletişimin, iletiyi gelecek zamanlara aktarmadaki rolünü açıklayınız.

•    Her göstergede bir gösteren bir de gösterilen öge vardır. Aşağıdaki iletişim şemasında boş bırakılan yerleri "Karadut" adlı şiire göre doldurunuz.
Dil Göstergesi
Gösteren        ►    Gösterilen

•    Şiirdeki anlamın yer ve zamana göre yeni değerler kazanıp kazanamayacağını söyleyiniz.
 

Yaptığınız incelemeden hareketle göstergelerin ayırıcı özelliklerini aşağıya yazınız.

Tespitlerinizden hareketle "İnsanın anlatma kabiliyetinin en gelişmiş aracı dildir." denilebilir mi? Açıklayınız.


c. "Karadut" şiirinin iletişim unsurlarını belirtiniz. Bu unsurların birlikte oluşturdukları ortama ne denildiğini söyleyiniz.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız