2014 - 2015 9. Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 16 Soruları ve Cevapları ( Ada Yayınları )

  
a.    Gösterge çeşitleri (doğal göstergeler, sosyal göstergeler ve dil göstergeleri) hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu gösterge çeşitlerinin ayırıcı özelliklerini belirtiniz.

b.    Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yukarıdaki şiirinde dile getirdiği duyguyu belirtiniz. Bu duygunun en belirgin hissedildiği dizeleri söyleyiniz.


c.    Yukarıdaki görsel ögelerin iletisini belirleyiniz. Bu görsel ögelerle "Karadut" şiirini iletişim yönünden karşılaştırınız. Hangisinin iletişim için daha kullanışlı olduğunu söyleyiniz.


ç. Bedri Rahmi Eyüboğlu, duygularını hangi araçla aktarmaktadır?


d.    Aşağıdaki soruları "Karadut" şiirine göre cevaplayınız.


•    Şair, şiirde duygularını ve ruhsal durumunu nasıl aktarmıştır?
•    Şiirde dil göstergelerini yani kendi anlamları dışında başka anlamları (mecaz vb.) da ifade eden kelimeleri belirtiniz.


•    Dil göstergelerini bu konuda elverişli bulup bulmadığınızı söyleyiniz.
•    "Karadut" şiirinden hareketle aşağıdaki iletişim şemasını tamamlayınız.
Ileti

Gönderici

Alıcı

Yukarıdaki şemada yazan ögelerden birinin olmaması iletişimi nasıl etkiler? Açıklayınız 
Load disqus comments

0 Yorumlarınız