2014 - 2015 9. Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 14 - 15 Soruları ve Cevapları ( Ada Yayınları )

a.    Yaptığınız araştırmadan hareketle "bağlam" kavramı ve iletişimin ögeleri hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

b.    Yaptığınız araştırmadan hareketle iletişimde bulunması gereken ögeleri aşağıya sıralayınız.
1 Bağlam
2  Gönderici
3 Alıcı

4 İleti

5 Kanal

a.    Yukarıdaki şehir planıyla bunu inceleyen kişi arasında iletişimin nasıl sağlandığını söyleyiniz.

b.    Aşağıdaki iletişim şemasında bulunan boşlukları incelediğiniz şehir planına göre doldurunuz.

Gösteren

Gösterilen

Yaptığınız araştırmanın sonucunda "gösterge ve gösterge bilimi" hakkında edindiğiniz bilgiler ve yukarıdaki haritadan yararlanarak aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.


•  Gönderici ve alıcı ilişkisinde göstergenin yeri nedir? Bu ilişkide göstergenin önemini belirtiniz. 
Load disqus comments

0 Yorumlarınız