2014 - 2015 11. Sınıf Edebiyat Sayfa 13 Soruları ve Cevapları ( Lider Yayınları )

Ölçme ve Değerlendirme
1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Tanzimat Fermanı, Osmanlı yönetiminin Batı uygarlığına geçme isteğinin ifadesidir. ( Y)
• Sultan Abdülmecit, yenilik hareketlerine halkın yoğun talebi sonucu başlamıştır. (Y )
• Tanzimat Döneminde gazete, yeni edebî türlerin tanınmasını sağlamıştır. (D )
2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• 1839 yılında Padişah Abdülmecit tarafından ilan edilen TANZİMAT FERMANI  ile yeni bir
devir başlar.
• Yenilik hareketinin fikrî yönünü MUSTAFA REŞİT PAŞA  Paşa idare etmiştir.
• Tanzimat hareketini başlatan Abdülmecit’ten önceki padişahlar II.MAHMUT ve
................................... .
• Tanzimat ile başlayan yenilikler moda ve taklit yoluyla, toplumun SOSYAL hayatına da girmiştir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi yenileşme hareketleriyle ilgili değildir?
A) Beyoğlu’nda Avrupai kurumların açılması
B) Esirliğin kaldırılması
C) Bayramlaşma törenlerinde hükümdarın konuşma yapması
D) Ölçü ve tartı birimlerinin değişmesi, miladi takvimin kabul edilmesi
E) Haremde piyano derslerinin verilmesi
Load disqus comments

0 Yorumlarınız