2014 - 2015 10. Sınıf Edebiyat Sayfa 3 Soruları ve Cevapları ( Meb Yayınları )

3. SAYFADAKI SORULAR VE CEVAPLARI

1-Yukarıdaki kıta hangi tarihî olay üzerine yazılmıştır? Bu tarihî olay hakkında neler biliyorsunuz? Sözlü olarak ifade ediniz
Verilen kıta Kurtuluş Savaşı dönemi üzerine yazılmıştır. Kurtuluş Savaşı, 19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ile başlamış ve Başkomutanlık Meydan Muharebesinin kazanılmasıyla sona ermiş dönemi kapsar.


2-Siz, yazar olsaydınız yaşadığınız dönemdeki hangi olayı, nasıl anlatırdınız? Anlattıklarınızın yüz yıl sonra tarih açısından önemi ne olurdu? Aşağıdaki bölümlere yazınız. Yazdıklarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
………size kalmış ;) …..
3-IV. Murat’ın Bağdat Seferi’ni, Şehzade Mustafa’nın öldürülmesini ve II. Dünya Savaşı’nda atom bombası atılması olayını kısaca araştırınız.
3-Bağdat Seferi, 1623-1639 Osmanlı-İran Savaşı'nın başında 1624 yılında İranlıların eline geçen Bağdat'ın geri alınması amacıyla padişah IV. Murat'ın 1638-39 yıllarında Bağdat üzerine düzenlediği seferdir.
Şehzade Mustafa, Kanuni’nin oğludur. Şehzade Mustafa babasının elini öpmek üzere otağ-ı hümayuna girdiğinde karşısında yedi dilsiz cellat onu karşıladı ve hemen üstüne atılarak boğmak istedilerse de Mustafa bunların elinden kurtulup kaçarken, dönemin güçlü güreşçilerinden biri olan ve saray hademeliği de yapan Zal Mahmud ağa yetişerek şehzadeyi yere düşürüp boğmuştur.
II. Dünya Savaşı’nda atom bombası atılması olayı:  Amerika Birleşik Devletleri'nin II. Dünya Savaşı'nın son günlerinde Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki adlı iki şehrine atom bombası atması olayıdır.
-  İlk atom bombası, 6 Ağustos 1945 sabahı Enola Gay isimli bir bombardıman uçağı ile ABD tarafından, Japonya, Hiroşima’ya atıldı.
-  İkinci atom bombası ise, 3 gün sonra 9 Ağustos'ta Nagasaki'ye atıldı.

4- Aşağıdaki edebî türlerin ortaya çıktıkları dönemleri araştırınız. Sonuçları defterinize yazınız.
destan: İslamiyet öncesi dönem
halk hikayesi: İlk olarak 16. Yy’de ortaya çıkmıştır. (Dede Korkut Hikayeleri ile birlikte
mesnevi: 
İslami dönem
roman: 
batı etkisinde gelişen türk edebiyatı dönemi


SONUÇ: Uygarlıklar farklı tarihi dönemlerde farklı kültürler sergileyebilirler. Farklı kültürlerden etkilenebilirler. Böylelikle ortaya koydukları kültürel ürünlerde de farklılık olabilir. Bu kültürel ürünler dönemin zihniyetini ve toplumun uygarlık düzeyini yansıtır. 


kaynak; bolcevap.blogspot.com
Load disqus comments

0 Yorumlarınız