2014 - 2015 10. Sınıf Edebiyat Sayfa 25 Soruları ve Cevapları ( Nova Yayınları )


                        I. Ünite ölçme ve değerlendirme soruları

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri ve kelime gruplarını yazınız.
A. Her bilim dalının bugüne kadar gelen süreci o bilim dalının… tarihini …oluşturur.
B. Edebiyat tarihi…. edebiyatın sanat ve kültür devirlerini, sanat ve kültür geleneklerini oluşturan tarihî, sosyal, düşünsel, estetik ve coğrafi olaylarla, bu olayların doğurduğu sanat ve edebiyat hareketlerini inceler.
C. Edebi…. ürünler, tarihî belge niteliği de taşır.
Ç. Edebiyat tarihinin….. medeniyet tarihi, düşünce tarihi, kültür tarihi ile de yakından ilgisi vardır.

2.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudan edebiyat tarihinin konusu içerisine girmez?
         A.      Yazarın hayatı
         B.      Yazarın psikolojisi
         C.      Psikoloji
         D.      Edebi eser
         E.       Mitoloji

3. Edebiyat tarihinin dönemlere ayrılmasında en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
A. Önemli savaşlar
B. Zihniyet değişimi
C. duyguların değişimi
D. Şairin psikolojisi
E. Edebiyatta kullanılan malzemenin değişimi

4.Aşağıdaki terimlerden hangisi destan dönemine aittir?
A. Gazel
B. Koşma
C. Mesnevi
D.  Sagu

E. Halk hikayesi
Load disqus comments

0 Yorumlarınız