2014 - 2015 10. Sınıf Edebiyat Sayfa 24 Soruları ve Cevapları ( Nova Yayınları )


1. “Türk edebiyatı bugüne gelene kadar bilebildiğiniz üç medeniyet devresi geçirmiştir. Her bir
Uygarlığın kendine özgü şartları ve düşünce dünyası vardır. Toplumdaki değişimin kalıcı ve sürekli oluşu, zihinlerin dönüşümüne bağlıdır. Zihniyetteki köklü değişiklik gündelik hayata yansıyınca edebiyatta da paralel bir değişim gerçekleşir.” edebî dönemlerin zihniyetle ilişkisini göz önüne alarak yukarıda anlatılmak istenen düşünceyi bir cümle ile açıklayınız.
Zihniyet değişimi bir dönemin edebi ürünlerinin de şekillenmesini sağlar.

       2.  Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “d”, yanlış ise “y” yazınız.

·          İslam uygarlığı çevresinde gelişen Türk edebiyatı büyük oranda atlı-göçebe Kültürüne dayanır. ( y)
·         İslam uygarlığı çevresinde gelişen Türk edebiyatı fars ve Arap edebiyatından etkilenmiştir. ( D)
·         Farklı uygarlıkların ve tarihî dönemlerin Türk edebiyatı üzerinde etkileri olmuştur. ( Y)
·         Toplumsal ve kültürel olaylarla edebî eserler arasında doğrudan ve dolaylı bir ilişki vardır.(Y )
·         Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında din tek faktördür. (y )

3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelime ya da kelime gruplarını
yazınız.
• Her toplumda bir yüksek zümre edebiyatı bir de ....halk..... edebiyatı vardır.
• Türklerin yazıyı kullanmadan önce ortaya koydukları eserlere..........sözlü edebiyat..., yazıya geçtikten sonra ortaya koydukları eserlere de .......yazılı edebiyat..... denir.
• İslam uygarlığı çevresinde gelişen Türk edebiyatını kesin çizgilerle ayırmamakla birlikte
halk,….EDEBİYATI.... ve .....DİVAN ….. edebiyatı olarak iki grupta değerlendirebiliriz.
• Tanzimat’la birlikte başlayan edebiyata .....batı tesirinde  gelişen............ Türk edebiyatı denilmektedir.


Load disqus comments

0 Yorumlarınız