2014 - 2015 10. Sınıf Edebiyat Sayfa 13 Soruları ve Cevapları ( Meb Yayınları )

1-a)
göç destanı
Kişiler: Uygur sultanı
Zaman: Uygurlar dönemi
Mekan: turfan, selenge, tola ırmakları ve çin
Mitolojik unsurlar kullanılmıştır ve olağanüstüdür.
Zihniyet: gelenek görenekleri, savaşları, akrabalıkları, yaşayışları görülüyor.
Gerçeklik: Anlatılan olağanüstü olaylar gerçeklik dışıdır ancak metinde gerçeklik payı da vardır

Kıssa-i Yusuf:
Yapı: beyitlerle yazılmıştır. Mesnevidir. Aruz ölçüsü kullanılmıştır. Hz.Yusufun hayatı anlatılmıştır
Dil ve anlatım: islamiyetin etkisiyle ortaya çıkan Osmanlı Türkçesi
Zihniyet: İslam kültürünün edebiyata yansıması
Gerçeklik: şiirdeki gerçeklikle nesnel gerçeklikler farklıdır.

Araba sevdası:

Yapı:
Olay:Bihruz beyin hayatı.
Konu: Batılılaşmanın etkisi.
Kişiler: Bihruz Bey Dadı Kalfa Bihruz’un annesi ve babası vs.
Zaman: tanzimat yılları
Mekan: Bihruz Bey’in evi
Dil ve anlatım: batı kültüründen etkilenerek yazılmış. Düz yazı
Zihniyet: Tanzimat dönemiyle batılılaşmanın etkisi
Gerçeklik: Metinde anlatılanlar o dönemde karşılaşılacak  bir olaydır
b)

destan: İslamiyet öncesi dönem
mesnevi: İslami dönem
roman: batı etkisinde gelişen türk edebiyatı dönemi


kaynak; bolcevap.blogspot.com

Load disqus comments

0 Yorumlarınız