2014 - 2015 10. Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 21 Soruları ve Cevapları ( Öğün Yayınları )Sayfa 21

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
• iyi bir sunumda .........GÖRSELLİK.................. çok önemlidir.

• Sunumda malzeme bir başkası tarafından kullanılacaksa konuşmacı ile malzemeyi kullanan  kişi arasında ...........EŞGÜDÜM ................ olmalıdır.

• Sunuma dinleyici olarak katılanların konu hakkında ..........BİLGİ SAHİBİ.......... olması gerekir.


2. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların sonuna “D”, yanlış olanların sonuna “Y” yazınız.
• Sunumda dinleyicilerin soru sormalarına izin verilmemeli. (Y )
• Sunumda hazırlanan metin ve slaytların dışına kesinlikle çıkılmamalı. (Y )
• Slaytlarda kullanılan ifadelerin açık ve net olmasına dikkat edilmeli. (D )
• Sunumda dinleyiciyi sıkacak uzun açıklamalardan kaçınılmalı. (D )
• Konuşmacı, anlatacağı konuya hâkim olmalı. (D )


3. Aşağıdakilerden hangisi sunumu başarılı kılan etkenlerden değildir?
A) Savunulan düşünceyi ya da tanıtılan ürünü vurgulamak
B) Sunuma yoğunlaşmak
C) Görselliği ön plana çıkarmak
D) Sunumda kullanılan malzemeden etkin bir şekilde faydalanmak
E) Her konu başlığından sonra dinleyicilere soru sorma imkânı vermek


4. Aşağıdakilerden hangisi sunumdan önce yapılması gerekenlerden değildir?
A) Sunum için güncel bir konu belirlemek
B) Sunum yapılacak konu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek
C) Sunumda kullanılacak slayt metinlerini hazırlamak
D) Sunumda anlatılacakları yazılı bir metin olarak hazırlamak
E) Sunum sırasında kullanmak için anketler düzenlemek


5. Aşağıdakilerden hangisi sunum sırasında yapılması gerekenlerden biri değildir?
A) Sunum yapan kişinin ciddi ve ağırbaşlı olması
B) Ses tonunun, vücut dilinin, jest ve mimiklerin konuyla uyumlu bir şekilde kullanılması
C) Sunumda kullanılacak slaytların ayrıntılı bir şekilde hazırlanması
D) Sunumda, konuya uygun bir fon müziğinin kullanılması
E) Sunumu gerçekleştiren kişinin konuya hâkim olduğunu göstermesi


6. Sunumda dil, aşağıdaki işlevlerden hangisiyle kullanılır?
A) Kanalı kontrol işlevi
B) Heyecan bildirme işlevi
C) Göndergesel işlevi
D) Dil ötesi işlevi

E) Alıcıyı harekete geçirme işlevi
Load disqus comments

0 Yorumlarınız