2014 - 2015 10. Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 15 Soruları ve Cevapları ( Öğün Yayınları )

7. “Medya ve Materyallerin Kullanılması” adlı sunumda konuşmacının hangi teknik imkânları
Kullandığını belirtiniz. Kullanılan teknik imkânların iletinin gönderilmesine nasıl katkı sağladığını açıklayınız.
                Bilgisayar sunumlarından faydalanmıştır. Teknik imkanların kullanılması iletinin daha anlaşılır ve net bir şekilde alıcıya ulaşmasını sağlar.
8. İncelediğiniz “Medya ve Materyallerin Kullanılmasıı” adlıı sunumdaki cümlelerin özelliklerini belirleyip maddeler hâlinde yazınız.
Kısa anlaşılır ve sade olmaları. Konuyu özetleyici nitelikler göstermeleri. Anlam bakımından derin olmaları

9. Slaytlardaki cümlelerin, sunumda anlatılanların bir özeti niteliğinde olduğu söylenebilir mi?
açıklayınız.
Evet söylenir. Çünkü cümleler anlatılanların içeriği ile doğrudan ilişkilidir.

10. Sizce slaytlarda sunum metninin tamamına yer verilmemiş olmasının sebebi nedir?
Daha anlaşılır bir şekilde sunmak. Okuyucuyu veya dinleyiciyi sıkmamak ve dikkatlerinin dağılmasına engel olmak.  Aynı zamanda sunumun göze de hitap etmesi amaçlanmıştır.

11. Hazırlanmış bir metni okumakla o konuda bilgi verici ve aydınlatıcı bir konuşma yapmak
arasında etkileyicilik bakımından fark var mıdır? açıklayınız.
Evet vardır. Okumak sıkıcı, vakit alıcı, dikkat dağıtıcı olabilir. Ancak konuşmada iletişim biraz daha iyi sağlanır. Böylece etkileyicilik daha fazladır.

6. ETKiNLiK
• “Medya ve Materyallerin kullanılması” adlı sunum için hazırlanmış slaytlarda anlatılanları
özetleyiniz.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız