2014 - 2015 9. Sınıf Edebiyat Sayfa 15 Soruları ve Cevapları ( Ekoyay Yayınları )

5. "Sanat ve Zanaat" adlı metinden hareketle sanat ile zanaat, sanatçı ile zanatkâr kavramları arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirleyiniz. Belirlediğiniz özellikleri maddeler hâlinde tahtaya yazınız.

.Farkları:

·         Sanat eseri biriciktir; zanaat eseri ise çoğaltılabilir.

·          Sanat eseri alışılmışın dışında özgündür; zanaat eseri alışılmış bilinen tekrar edilendir.

·         Sanatta yaratıcılık ön planda olmasına karşılık zanaatta ustalık ön plandadır.

·         Sanat eseri güzellik amacı güder; zanaat ise yarar amacı.

·         Sanatçı eserini oluştururken para kazanma amacı gütmez; zanaatçı para kazanmak ister.

Benzerlikleri:

·         Her ikisi de el emeği ister.

·         Her ikisi de biçim oluşturur.

·         Her ikisi de bir beceri izlenimi verir.

·          Her ikisinin de temelinde bir tasarım vardır.

6. Sanatın gelişmesinde zanaatın etkisini tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
Zanaatta da sanatta olduğu gibi  el emeği,biçim oluşturma bir beceri ve bir tasarım vardır.Fayda amacı güden zanaat estetik kaygıları da barındırmasıyla sanatın gelişmesini sağlar...
7. Sanat eserinin özgün olduğu ve bu özelliği ile sanatçısını temsil ettiği gerçeğinden hareketle sanat ve sanatçı arasındaki ilişkiyi açıklayınız...

Her sanat eseri, sanatçısının kişiliğini, dünyasını yansıtır. Sanatçıyı tanımak için en doğru ve kestirme yolun onun eserlerini okumak, dinlemek ya da seyretmek olduğunu ifade eden sözleri çokça duyarız. Tabii burada söz konusu olan sanatçının edebî ya da sanatçı kişiliğidir Gerçekten de sanat eserleri, yaratıcılarının aynası gibidir. Bakmayı bilen için bu aynada sanatçının kişiliğine dair pek çok ipucu saklıdır. Eskilerin tabiriyle “Üslubu beyan ayniyle insandır.” Yani, eserde sanatçıya ait üslup özellikleri, onun kişiliğinin bir ifadesi, yansımasıdır.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız