2014 - 2014 11. Sınıf Edebiyat Sayfa 22 Soruları ve Cevapları ( Lider Yayınları )

1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Tanzimat Döneminde çıkarılan ilk gazete, halka haber ve bilgi verme aracı olarak görüldüğü için
bu gazetenin adı “Tercüman-ı Ahval” olarak konmuştur. ( D)
• Edebiyatımızda, Tanzimat’la birlikte gazete çevresinde gelişen türlerden biri de mesnevidir. ( Y)
• Gazetenin edebî konulara ayrılan alt kısmına tefrika denir. (D )
2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Matbaa ve gazetenin 2300 yıl kadar önce ÇİN'de ortaya çıktığı tahmin edilmektedir.
• Gazete İTALYANCA  , jurnal ise FRANSIZCA bir kelimedir.
• 22 Ekim 1860 yılında yayın hayatına başlayan ve çıkış tarihi Tanzimat edebiyatının başlangıcı
sayılan gazete  TERCÜMAN-I AHVAL'DİR.
3.Metnin :
Yazılış amacı : Okuyucuya bilgi vermek
Konusu : Gazetenin önemi
Ana düşüncesi : .Bir devlet ve milletin ihyası gazetelerle olur.
Türü : Makale
4.Yukarıdaki metne göre Atatürk’ün basın hakkındaki düşüncelerini aşağıda boş bırakılan yere yazınız.
Atatürk'e göre basın bir ulusun genel sesidir.Basın toplumu aydınlatmada ve uyarmada, düşünce ürünlerini vermede başlı başına bir güçtür.


edebiyatfatihi.blogspot.com
Load disqus comments

0 Yorumlarınız