12. Sınıf Edebiyat Sayfa 46 Soruları ve Cevapları ( Mevsim Yayınları )

Ölçme ve Değerlendirme
Aşağıdaki ifadeler doğru ise cümlelerin başında yer alan kutulara “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Makale, deneme, fıkra ve gezi yazısı, anlatma esasına dayalı kurgusal edebî metinlerdir. ( Y )
Makalelerde ele alınan konular, ayrıntılara inilmeden sade bir dille anlatılır. ( Y )
Denemeler, düşüncelerin ispatlanması amacını taşıyan öğretici metin türleridir. ( Y )
Fıkra, gazete ve dergilerde ispatlama amacı gütmeden yazılan günlük yazılardır. ( D )

Anı yazarının içten, öznel ve yalın bir anlatımla gerçekleri yazması gerekir. ( Y )
Load disqus comments

0 Yorumlarınız