10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 37 Soruları ve Cevapları ( Nova Yayınları )

SAYFA 37
                                  DEĞERLENDİRME SORULARI VE CEVAPLARI
1. Aşağıdaki boş bırakılan yerlere uygun kelime ve kelime gruplarını yazınız.
•İnsanlığın ilk dönemlerinde kişilerin tabiatla, düşmanlarıyla ve olağanüstü güçlerle mücadelesinde düş yoluyla ortaya koyduğu tavır .....MİTLERİN..... doğmasına neden olmuştur.
•Mitlerin oluşum süreci hakkında şunları söyleyebilirim: …………..Kişilerin tabiatla, düşmanlarıyla ve olağanüstü güçlerle mücadelesinden doğmuştur. …
•Destan Dönemi, büyük oranda tanrılar etrafında şekillenmiştir.
..............................................................................................................................
•...Sözlü edebiyat..... mitolojik dönemde oluşmaya başlamıştır.
• Bir insan topluluğunu oluşturan bireyleri ....ortak değerler..... birbirine bağlar.

2. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Destan kahramanları günlük hayatta rastlayabileceğimiz özelliklere sahiptir. (  Y )
Destanlar, Destan Dönemine ait ürünlerdir. ( D  )
Her millette destan söyleme geleneği görülür. (D )
Destanlar milletlerin olağanüstülükler içeren, uzun, manzum kahramanlık hikâyeleridir. ( D )
Destanlarda olağanüstü unsurlara rastlanmaz. (Y )
Atasözleri ait olduğu milletin dünya görüşünü ortaya koyar. ( D )
Atasözleri ders verici özelliğiyle günümüzde de geçerliliğini ve önemini korur. ( D )
Mitolojik ögelerin dönemin zihniyeti ile hiçbir ilgisi yoktur. (Y )

3. Aşağıdaki destan-millet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Fin-Kalavela
B) Yunan-İlyada
C) Alman-Nibelungen
D) Çin-Atilla
E) Türk-Ergenekon

4. Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat döneminin ürünü değildir?
A) Sav  B) Sagu  C) Destan  D) Mesnevi  E) Koşuk

5. Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarında görülen mitlerden biri değildir?
A) Kurt   B) Ağaç    C) Kutlu taş     D) Elma     E) Işık

6. Aşağıdakilerin hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?
A) İlyada, Kalevala, Oğuz Kağan
B) İlyada, Kaybolmuş Cennet, Oğuz Kağan
C) Kaybolmuş Cennet, Kalevala, Şehname
D) İlyada, Kurtarılmış Kudüs, Kalevala
E) Kurtarılmış Kudüs, Şehname, Odysseia
(1988-ÖYS

7.Sözlü edebiyatla mitoloji arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Sözlü edebiyat ürünleri mitoljk hikâyelerden doğmuştur. Yazının icat edilmediği düşünülen zamanlarda toplumlar düşüncelerini sözlü ürünlerle ortay koymuşlardır. Bu ürünlerin çoğu mitolojik ögeler barındırır
Load disqus comments

0 Yorumlarınız