10. Sınıf Matematik Sayfa 29 Soruları ve Cevapları ( Netbil Yayınları )

1. Ali’nin kitaplığında 3 matematik, 2 fizik, 1 biyoloji, 2 kimya ve 2 tane de Türkçe kitabı bulunduğuna göre bu kitaplıkta toplam kaç kitap vardır?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10


2. {0, 1, 2, 3, 4} kümesinin elemanları ile üç basamaklı ve rakamları farklı kaç sayı yazılabilir?
A) 42 B) 44 C) 46 D) 48 E) 50

.

3. 4 kişinin katıldığı bir bilgi yarışmasında 1, 2, 3 ve 4. kaç farklı şekilde olabilir?
A) 18 B) 20 C) 24 D) 26 E) 28


4.A dan B ye üç farklı yol ve B den C ye ise 2 farklı yol vardır. A dan C ye gidip tekrar A ya dönen bir kimse kaç farklı şekilde gidip dönebilir?
A) 36 B) 24 C) 12 D) 10 E) 8


5.Aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 2n B) 2n + 1 C) 2n + 2 D) n  E) n6. n olmak üzere P(2n, 2) = 2.P(n, 2) + 32 olduğuna göre n sayısı kaçtır?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8


7. 3.3! + 4.4! + 5.5! + ... + 9.9! işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12! B) 11! C) 10! D) 10! + 3! E) 10! – 3!8. {1, 2, 3, 4, 5} kümesinin beşli dizilişlerinin kaç tanesi 1 ile başlayıp 5 ile biter?
A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14
Load disqus comments

0 Yorumlarınız