Scooter feat. Wiz Khalifa - Bigroom Blitz [ Türkçe Çeviri ]


Chapter five
Bölüm beş

Bigroom blitz
Büyükoda yıldırımı ( Bigroom Aslında bir Müzik Tarzı )

International bitch
Uluslararası kaşar

It's, it's the bigroom blitz
Bu, bu büyükoda yıldırımı ( Bigroom Aslında bir Müzik Tarzı )

Turn it up
Dön bakalım

Shotta got the plan, man
Shotta nın bir planı var, adamım
Always like a Grand Slam
Her zaman Büyük Başarı gibi
Big shot, hole in one
Sağlam vur, tek seferde
Shotalot is on the run
Vuruş başladı bile
Crack of the whip, snap attack
Kırbacın çatlağı, şakırdat saldır
Bars so tight front to back
Barlar çok gergin önden arkaya
I reach my fate at the gates
Ben kaderime kapılarda erişirim
God says Shotta you was great
Tanrı derki, Shotta sen mükemmeldin


When I'm shopping
Ben alışveriş yaparken
And my bad filled with options
Ve benim kusurum seçenekler ile dolmuşken
So don't ask what it cost
O zaman sorma ne kadar tuttu diye
I'm in a Maserati coupe
Benim bir iki kapılı Maseratim var
Goin' so fast that I lost ‘em
Çok hızlı gidiyorum onları kaybettim
And my bitch got so much swag
Ve kaltağımız çok fazla cukka parası var
That these bad bitches on us
Bu kaşarlar bizi bırakmayacak
Ah, killin' y'all, pow
Ah, hepinizi vurucam, pow

Bigroom blitz
Büyükoda yıldırımı ( Bigroom Aslında bir Müzik Tarzı )

It's, it's the bigroom blitz
Bu, bu büyükoda yıldırımı ( Bigroom Aslında bir Müzik Tarzı )

Bring the noise
Gürültüyü getir

I jack them hoes, direct them hoes
Kaltakları yüceltirim, kaltaklara emrederim
Take 'em home and let them hoes
Eve götür ve izin ver kaltaklara
Go live out their fantasies
Git onların fantezilerinde yaşa
They're popping pills, I'm rolling weed
Onlar hap patlatır, ben ot sararım
Even got a couple bad bitches overseas
Yabancı kaltaklarım bile var benim

Shotta got the slo-mo
Shotta nın yavaş çekimi var
You can call it pro flow
Profesyonel akış diyebilirsin
Every shot a straight flush
Her teklik şaşmaz hararet
Shotalot is in a rush
Shotalot ın çok acelesi var
Back on the floor, lyrical madness
Arkanı ver duvara, hevesli çılgın
On the mic, Jack the cactus
Mikrofonda, Kaktüs Jack
Reach my fate at the gates
Kaderime kapılarda erişirim
God says Shotta you was great
Tanrı derki, Shotta sen mükemmeldin

Shotta got the chicks
Shotta çıtırları kapar
It's, it's the bigroom blitz
Bu, bu büyükoda yıldırımı ( Bigroom Aslında bir Müzik Tarzı )

Hee-haa
Hee-haa

Yeah
Evet

Nobody's hotter than Shotta
Kimse Shotta’dan daha sağlam olamaz

Thank you
Teşekkürler
Load disqus comments

0 Yorumlarınız