Ella Henderson - Ghost [ Türkçe Çeviri ]


I keep going to the river to pray
Nehire dua etmeye gidiyorum sürekli
'Cause I need something that can wash all the pain
Çünkü tüm acımı yıkayacak bir şeye ihtiyacım var
And at most
Ve hepsinden öte
I'm sleeping all these demons away
Bütün bu şeytanları uyuyarak yatıştırıyorum
But your ghost, the ghost of you
Ama senin hayaletin,senin hayaletin
It keeps me awake
O beni uyutmuyor

My friends had you figured out
Arkadaşlarım seni anlamıştı
Yeah they saw what's inside of you
İçindekini gördüler
You tried hiding another you
Sendeki diğer kişiyi saklamaya çalıştın
But your evil was coming through
Ama şeytanın içinden geliyordu

These guys sitting on the wall
Bu adamlar duvarda oturuyor
They watch every move I make
Yaptığım bütün hareketleri izliyorlar
Bright light living in the shade
Açık ışık keskinlikte yaşıyor
Your cold heart makes my spirit shake
Soğukluğun ruhumu sarsıyor

I had to go through hell to prove I'm not insane
 Çılgın olmadığımı kanıtlamak için cehenneme gittim
Had to meet the devil just to know his name
Sadece adını öğrenmek için şeytanla tanıştım

And that's when my love was burning
İşte aşkımın yandığı zamandı
Yeah it's still burning
Evet hala yanıyor

[x2:]
I keep going to the river to pray
Nehire dua etmeye gidiyorum sürekli
'Cause I need something that can wash all the pain
Çünkü tüm acımı yıkayacak bir şeye ihtiyacım var
And at most
Ve hepsinden öte
I'm sleeping all these demons away
Bütün bu şeytanları uyuyarak yatıştırıyorum
But your ghost, the ghost of you
Ama senin hayaletin,senin hayaletin
It keeps me awake
O beni uyutmuyor


Each time that I think you go
Gittiğini düşündüğüm her sefer
I turn around and you're creeping in
Döndüğümde dalga geçtiğini anlarım
And I let you under my skin
Ve seni derimin altına sokarım
'Cause I love living in the sin
Çünkü günahla yaşamayı severim

Boy you never told me
Bana hiç demedin ki
True love was going to hurt
Gerçek aşk acıtır diye
True pain I don't deserve
Gerçek acı haketmediğim
Truth is that I never learn
Doğru ise hiç öğrenmediğim

[x2:]
I keep going to the river to pray
Nehire dua etmeye gidiyorum sürekli
'Cause I need something that can wash all the pain
Çünkü tüm acımı yıkayacak bir şeye ihtiyacım var
And at most
Ve hepsinden öte
I'm sleeping all these demons away
Bütün bu şeytanları uyuyarak yatıştırıyorum
But your ghost, the ghost of you
Ama senin hayaletin,senin hayaletin
It keeps me awake
O beni uyutmuyor

Give up the ghost
Hayalete boyun eğ
Give up the ghost
 Hayalete boyun eğ
Give up the ghost
Hayalete boyun eğ
Stop the hunting baby
 Avlanmayı bırak bebeğim

Give up the ghost
Hayalete boyun eğ
Give up the ghost
Hayalete boyun eğ
Give up the ghost
Hayalete boyun eğ
Stop the hunting baby
Avlanmayı bırak bebeğim

I keep going to the river
Nehre gidiyorum sürekli

[x2:]
I keep going to the river to pray
Nehire dua etmeye gidiyorum sürekli
'Cause I need something that can wash all the pain
Çünkü tüm acımı yıkayacak bir şeye ihtiyacım var
And at most
Ve hepsinden öte
I'm sleeping all these demons away
Bütün bu şeytanları uyuyarak yatıştırıyorum
But your ghost, the ghost of you
 Ama senin hayaletin,senin hayaletin
It keeps me awake
O beni uyutmuyor
Load disqus comments

0 Yorumlarınız