12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

1. Verilen eserlerden hangisi Peyami Safa’ya ait değildir?
 1. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
 2. Firavun İmanı
 3. Matmazel Noraliya'nın Koltuğu
 4. Bir Tereddüdün Romanı
 5. Sözde Kızlar

2. Kurtuluş Savaşı yıllarını anlattığı Küçük Ağa ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlattığı "Osmancık" romanlarıyla tanınır.
Yukarıda bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Peyami Safa
 2. Mustafa Kutlu
 3. Yusuf Atılgan
 4. Oğuz Atay
 5. Tarık Buğra

3. Aşağıda verilen sanatçılardan hangisi bireyin iç dünyasını esas alan sanatçılardan biri değildir?
 1. Selim İleri
 2. Mustafa Kutlu
 3. Oğuz Atay
 4. Peyami Safa
 5. Tarık Buğra

4. 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Bilge Karasu
 2. Rasim Özdenören
 3. Oğuz Atay
 4. Orhan Pamuk
 5. Mustafa Kutlu

5. Edebiyatımızda “Halikarnas Balıkçısı” olarak bilinen sanatçımızın asıl adı aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Memduh Şevket Esendal
 2. Sait Faik Abasıyanık
 3. Mustafa Necati Sepetçioğlu
 4. Cevat Şakir Kabaağaçlı
 5. Turan Oflazoğlu

6. Türk edebiyatında Çehov tarzı hikâyeciliğin en önemli ismi aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Sait Faik Abasıyanık
 2. Ömer Seyfettin
 3. Turan Oflazoğlu
 4. Haldun Taner
 5. Selim İleri

7. Verilen eserlerden hangisi Memduh Şevket Esendal’ın farklı türdeki bir eseridir?
 1. Otlakçı
 2. Mendil Altında
 3. Temiz Sevgiler
 4. Ev Ona Yakıştı
 5. Ayaşlı ve Kiracıları
8. Verilen eserlerden hangisi Orhan Pamuk’un ilk romanıdır?
 1. Sessiz Ev
 2. Beyaz Kale
 3. Cevdet Bey ve Oğulları
 4. Kara Kitap
 5. Yeni Hayat

9. Türk tarihini ve bugünkü toplumsal yapıyı anlatan eserler yazmıştır. Romanlarında Malazgirt Savaşı'ndan Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşuna kadarki Türk tarihini konu edinmiştir. İslamiyet öncesi Türk destanlarını "Yaratılış ve Türeyiş" adlı eseriyle günümüz diline çevirmiştir. Tiyatro türünde eserleri de vardır.
Yukarıda bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Memduh Şevket Esendal
 2. Sait Faik Abasıyanık
 3. Mustafa Necati Sepetçioğlu
 4. Cevat Şakir Kabaağaçlı
 5. Turan Oflazoğlu

10. Öykü ve oyun yazarıdır. Eserlerinde çağının sorunlarını ortaya koymuş, eser kişilerinden hareketle çözümler de sunmuştur. Epik tiyatronun, kabare tiyatrosunun bizdeki öncüsüdür.
Yukarıda bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Orhan Asena
 2. Refik Erduran
 3. Turan Oflazoğlu
 4. Haldun Taner
 5. Turgut Özakman

11.Verilen eserlerden hangisi Sait Faik’e ait değildir?
 1. Semaver
 2. Yalnızız
 3. Sarnıç
 4. Mahalle Kahvesi
 5. Şahmerdan

12. 1970 yılında TRT'nin açtığı bir yarışmada "Tutunamayanlar" adlı romanı başarı ödülü almıştır. "Bir Bilim Adamının Romanı", yazarın kendi hocası olan Mutafa İnan'ın hayatını anlattığı biyografik bir romandır.
Yukarıda bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Bilge Karasu
 2. Rasim Özdenören
 3. Oğuz Atay
 4. Orhan Pamuk
 5. Mustafa Kutlu

13. Verilen eserlerden hangisi Turan Oflazoğlu’na ait değildir?
 1. Keşanlı Ali Destanı
 2. IV. Murat
 3. Deli İbrahim
 4. Genç Osman
 5. Kösem Sultan

14. Modern Türk edebiyatının önde gelen ustalarındandır. Aylak Adam ve Anayurt Oteli adlı romanlarında psikolojik yabancılaşma ve yalnızlık temasını başarıyla işleyen bir yazar olarak tanınmıştır. "Aylak Adam" romanındaki "C", "Anayurt Oteli"ndeki "Zebercet" gibi unutulmaz karakterler yaratmıştır.
Yukarıda bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Peyami Safa
 2. Mustafa Kutlu
 3. Yusuf Atılgan
 4. Oğuz Atay
 5. Tarık Buğra

15. Ekonomik nedenlerle Server Bedii takma adıyla Cingöz Recai adlı polisiye romanlar yazan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Selim İleri
 2. Mustafa Kutlu
 3. Oğuz Atay
 4. Peyami Safa
 5. Tarık Buğra

16. “Şu Çılgın Türkler” adlı kitabıyla kitap satışlarında uzun bir süre birinciliği elden bırakmayan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Orhan Asena
 2. Refik Erduran
 3. Turan Oflazoğlu
 4. Haldun Taner
 5. Turgut Özakman

17. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde Türk tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir?
 1. Sadece nazım türünde tiyatrolar yazılmıştır.
 2. Geleneksel tiyatroyla (karagöz, orta oyunu vs.) modern tiyatronun özelliklerinin bir arada görüldüğü eserler ortaya konmuştur.
 3. Bireysel duygu ve düşünceler de sosyal kurumlardaki değişimler de tiyatrolarda sahnelenmiştir.
 4. Cumhuriyet dönemindeki ilke ve inkılâpların sonucunda akılcı ve bilimin öne çıktığı eserler yazılmıştır.
 5. Epik ve absürt tiyatro çeşitlerinden yararlanılmıştır.

18. Durum (kesit, Çehov tarzı) öykücülüğünün ilk ustasıdır. Halkın içinden kişileri (memur, esnaf), onların önemsiz görünen davranışlarını konu edinmiştir. Halkı, iyi ve kötü yönleriyle, onları sevdirerek anlatmıştır. Sade, süssüz, kısa cümlelerle kurulmuş, yumuşak bir dili vardır. "Haşmet Gülkokan" ve "Komiser" gibi hikâyeleriyle sevilmiştir.
Yukarıda bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Memduh Şevket Esendal
 2. Sait Faik Abasıyanık
 3. Mustafa Necati Sepetçioğlu
 4. Cevat Şakir Kabaağaçlı
 5. Turan Oflazoğlu19. Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan eserlerin bir özelliği değildir?
 1. Modernist eserlerde toplumdaki değer çatışmaları, bireyin bunalımları, karmaşık ruh hali, yerleşik değerlere isyan, şiire özgü söyleyişlerden de yararlanarak, çağrışımlara açık bir biçimde sembollerle anlatılır.
 2. Modernizmi esas alan hikâyelerde olay olmakla birlikte esas olan, olayın birey üzerindeki etkisini anlatmaktır.
 3. Modernizmi esas alan eserlerde yalnızlık, toplumdan kaçış, geleneksel değerlere başkaldırı gibi konular işlenir.
 4. Modernizmi esas alan eserlerle bireyin iç dünyasını esas alan eserler arasında insan psikolojisine yaklaşım bakımından yakınlıklar vardır.
 5. Modernizmi esas alan eserler, realizm akımından etkilenmiştir.

20. Eserlerinde denizi, deniz insanlarını, Bodrum'u, Ege Denizi'nin efsanelerini anlatmıştır. Üsluba ve tekniğe çok önem vermeyen yazarın, şiirsel, destanımsı ve coşkulu bir anlatımı vardır. Eski Yunan ve Anadolu uygarlıkları ve mitoloji birikimini de eserlerinde yansıtmıştır.
Yukarıda bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Memduh Şevket Esendal
 2. Sait Faik Abasıyanık
 3. Mustafa Necati Sepetçioğlu
 4. Cevat Şakir Kabaağaçlı
 5. Turan Oflazoğlu


Her Soru 5 puandır.


A
B
C
D
E

A
B
C
D
E
1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20


DOĞRU:

YANLIŞ:

PUAN:
Load disqus comments

0 Yorumlarınız