11. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 189 Soruları ve Cevapları ( Yıldırım Yayınları )

SAYFA 189
ÇÖZÜMLEME/İNCELEME
HASTA MANZUMESİ1. Millî Edebiyat Döneminin siyasi, sosyal ve kültürel hareketleri ile okuduğunuz Hasta manzume­sinin ilişkisini belirleyip metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti tespit ediniz ve defterinize yazınız.

Okuduğumuz şiir Milli Edebiyat Dönemi’nin sosyal yaşamında sağlık sorunlarının insanlar üzerindeki etkisini ele almıştır.
2. Edebiyatımızda manzum hikâye tarzı, Edebiyatıcedîde şairlerinden Tevfik Fikret ve Millî Edebiyat şairlerinden Mehmet Emin YURDAKUL ile önem kazanmıştır. Mehmet Akif’in Safahat adlı eseri bu türün en güzel örnekleriyle doludur. Hasta manzumesinde, manzum hikâyeye ait özellikleri belirleyip defterinize yazınız.
Hasta manzumesindeki manzum hikâyeye ait özellikler:
•Uyak düzeni aa, bb, cc, dd… şeklindedir.
•Bentler halinde ve serbest müztezat nazım şeklinde yazılmıştır.
•Toplumsal bir problem ele alınmıştır.
•Olay, kişi, yer ve zaman unsurlarıyla kurgulanmış bir olay örgüsü vardır.
3. Hasta manzumesini oluşturan birimler ile her birimin diğeriyle ilişkisini belirleyip bunların, metindeki bütünlüğü nasıl sağladığını sözlü olarak ifade ediniz.
Hasta manzumesi bentler halinde yazılmıştır. Bentler olay örgüsünü oluşturan birer paragraf özelliği göstermektedir. Bentlerin birbiriyle ilişkisi temayı oluşturur.
4. Hasta manzumesinin temasını belirleyiniz ve tahtaya yazınız.
“Hayattan umudu kesmek”
1. Etkinlik:
Hasta manzumesinde yer alan olay: Hasta bir çocuğun tedavisinin mümkün olmaması
Olayın geçtiği mekan: Hastane
Kişiler: Anlatıcı (müdür bey), doktorlar, hasta çocuk
Zaman: Olayların geçtiği zaman dilimi belirtilmemiş. Olay örgüsünüde yer alan zaman, kişilerin konuşmalaıryla sınırlıdır.
5. Manzumede kullanılan dilin kaynağını belirleyiniz ve defterinize yazınız.
Manzumede kullanılan dil,  halkın söyleyiş ve ifade özelliklerine uygun bir dildir.
2. Etkinlik:
Hasta adlı manzumeyi sınıfta canlandırınız.
Metinde konuşma diline yakın bir dil vardır. Dizeler bölünmüş cümleler biçimindedir. Bu nedenle düz yazıya yakın bir anlatım vardır.

Düz yazıya yakın bir anlatımın olması, olayın yer alması, kişi, yer, zaman unsurlarına yer verilmesi Hasta manzumesinin şiirden ayrılan özellikleridir.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız