10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 212 Soruları ve Cevapları ( Biryay Yayınları )

Düz yazıyla yazılan öğretici metinleri gruplandırınız. Tespitlerinizi aşağıdaki şemaya yazınız.
Düz Yazıyla Yazılan Öğretici Metinler
 
a.  Fuzulî'nin "Şikâyetnâme" adlı eserinden bir bölümü kuyunuz. Metinde ses tekrarları bulunup bulunmadığını belirtiniz.
b.  Okuduğunuz metinlerin "sade, folklorik, popüler, sanatkârane" nesir örneklerinden hangisine ait olduğunu aşağıdaki tabloda bulunan ilgili sütunu işaretleyerek gruplandırınız.
 


Sade
Folklorik
Sanatkârane
Popüler
Latifi Tezkiresi Tezkiretü'şŞuarâ    


 
Heşt Behişt        
Tazarrunâme        
Kâbusnâme        
Seyahatnâme        
  
NaîmâTârihi        
Şikâyetnâme        
c. Sade ve sanatkârane nesirleri anlatım yönüyle karşılaştırınız. Benzerlik ve farklılıkları aşağıya sıralayınız.
Benzerlikler:
Farklılıklar:
 
ç. Okuduğunuz öğretici metinlerin sade ve sanatkârane oluşunun arkasında yer alan kültür ve zevk anlayışını açıklayınız.
1.      Latifî'nin tezkiresinde şairlerle ilgili yer alan bilgiler, onların özel hayatları, kişilik özellikleri, eserlerinden örnekler günümüz biyografilerinde de bulunuyor mu? Belirtiniz.

2.      Bir düz yazıda ahenkli söyleyişlerin olmasının sizi nasıl etkilediğini açıklayınız.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız