10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 211 Soruları ve Cevapları ( Biryay Yayınları )

b. Aynı dönemde yazılmış olan "Seyahatnâme" ile "Naîmâ Târihi" adlı eserleri konu, yapı, dil ve anlatım, gelenek yönüyle karşılaştırınız. Benzerlik ve farklılıkları aşağıya sıralayınız.
Benzerlikler:
Farklılıklar:
 
a.  Evliya Çelebi hakkındaki bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Yazarın edebî ve fikrî yönüyle ilgili tespitlerinizi sıralayınız.
b.  Evliya Çelebi'nin edebî ve fikrî yönünün, eserine nasıl yansıdığını açıklayınız.
Anlama, Yorumlama

  
Load disqus comments

0 Yorumlarınız