10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 210 Soruları ve Cevapları ( Biryay Yayınları )

1.   Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini belirleyiniz.
 
a.  Metinde anlamını bilmediğiniz söz ve söz gruplarının olup olmadığını söyleyiniz.
b.  Metinde secili anlatımların bulunup bulunmadığını belirtiniz.
c.  Metnin konusunu söyleyiniz.
ç. Metnin yazılış amacını açıklayınız.
•  Yaptığınız incelemeden hareketle metnin hangi nesir türüne ait olduğunu aşağıdaki ilgili kutucuğu işaretleyerek belirtiniz.
Sanatlınesir  
Sade nesir  
2.      Metnin dil özelliklerini defterinize sıralayınız.
3.      Metnin ana düşüncesini ve yardımc ıdüşüncelerini belirtiniz.
4.      Metnin, ait olduğu geleneğin özelliklerini nasıl yansıttığını belirtiniz.
5.      Evliya Çelebi'nin bu metne yüklediği anlam ile size hissettirdikleri arasında nasıl bir bağlantı olduğunu yorumlayınız.
 
a. XVII. yüzyılda yaşamış olan Naimâ Mustafa Efendi'nin "Nâimâ Târihi" adlıeserinden alınan aşağıdaki bölümü okuyunuz.

  

Load disqus comments

0 Yorumlarınız