10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 208 Soruları ve Cevapları ( Biryay Yayınları )

  
1. Okuduğunuz metnin konusunu söyleyiniz. Yazarın, metnin her bir bölümünde bu konuyu nasıl ele aldığını belirtiniz.
 
a. Işk efsâne vü efsûn degüdür; ışk san'at-i her dûn degüdür.
Her ışk da'vâsın iden âşık olmaz ve her mahabbetten dem uran sâdık olmaz. Özgün metinden alınan yukarıdaki cümlelerde tekrar edilen sesleri belirtiniz. Bilgi birikiminizden yararlanarak bu ses benzerliklerinin "seci" ile ilişkisini açıklayınız.

b. "Tazarrunâme" metninden hareketle aşağıdaki yargılardan doğru olanları "Evet", yanlış olanları "Hayır" seçeneğini işaretleyerek belirtiniz.
 
 
Evet
Hayır
Metinde yabancı kaynaklı söz ve söz kalıplarına yer verilmiştir.    
Cümleler açık, anlaşılır ve kısadır.  


Metinde secilere rastlanır.    
Seciler metne bir ahenk kazandırmaktadır.    
Metnin yazılmasındaki amaç öğretmektir.    
Metnin yazılmasındaki amaç tasavvuf bilgilerini öğretmenin yanında sanat yapmaktır.  
Metin tasavvufi konuda yazılmıştır.    
c. Yaptığınız incelemeden yararlanarak metnin dil özelliklerini sıralayınız.
ç. Tablodaki tespitlerden hareketle "Tazarrunâme"nin türünü(sade veya sanatkarâne nesir) söyleyiniz.
2.     Metnin yazılış amacını belirtiniz.
3.     Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.
4.     Metnin hangi geleneğin ürünü olduğunu söyleyiniz.

5.     Yazarın bu metni yazma amacıyla sezdirdiği anlamın örtüşüp örtüşmediğini belirtiniz.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız