10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 207 Soruları ve Cevapları ( Biryay Yayınları )

Sehî Bey'e aif' Heşt Behişt" adlı tezkireden alınan yukarıdaki metin XVII. yüzyıla ait bir tezkiredir. Bu metni ayn yüzyılda yazılmış Latifî'nin eserinden alınan kitabınızdaki metinle ana düşünce, dil ve anlatım, gelenek yönünden karşılaştırınız. Benzerlik ve farklılıkları tahtada sıralayınız.
a.  Latifî hakkındaki bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Bilgi birikiminiz ve kitabınızdaki metinden yararlanarak yazarın fikrî ve edebî yönüyle ilgili düşüncelerinizi açıklayınız.


b.         Yazarın fikrî ve edebî özelliklerini tezkiresine nasıl yansıttığını belirtiniz.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız