10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 203 Soruları ve Cevapları ( Biryay Yayınları )

Aynı dönem ürünleri olan kitabınızdaki Karagöz, meddah ve orta oyunu metinlerini "tema, yapı, dil - anlatım, güldürü unsurları, gelenek ve sergilenen yer" yönünden karşılaştırınız. Metinlerin benzer ve farklıolan yönlerini belirleyiniz. Tespitlerinizi tabloya yazınız.
 
1.     Karagöz ve Hacivat'ın kişilik özelliklerini söyleyiniz. Bu tiplerin orta oyunundaki karşılıklarını belirtiniz.
2.     Çevrenizde Karagöz ve Hacivat ya da Kavuklu ile Pişekâr'a benzeyen insanlar var mı? Bu kişilerin nüktedan (şakacı) olmalarının nedenini belirtiniz.

3.      Günümüzdeki şovmenlerle meddah arasında nasıl bir ilişki olduğunu söyleyiniz.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız