10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 202 Soruları ve Cevapları ( Biryay Yayınları )

a.  Metinden alınan bölümde güldürünün hangi ögelerle sağlandığını belirleyiniz.
b.  Metinde halkın konuşma dilinin kullanıldığını görüyoruz. Ancak bazı kelimelere cinas, telmih, nükte yoluyla yeni anlamlar yüklenmektedir. Bu tür kelimelere metinden örnekler bulunuz.
c.  Yaptığınız incelemeden hareketle orta oyunu metninin dil özelliklerini aşağıya sıralayınız.
1.      Metnin hangi geleneğin ürünü olduğunu söyleyiniz.
2.      Orta oyununun yazıya geçirilerek metin hâline getirilmesinin amacını açıklayınız.
3.      Metindeki iletiye katılıp katılmadığınızı belirtiniz.
Okuduğunuz orta oyunu metnini, günümüz yazarlarına ait komedi türündeki metinle "tema, yapı, dil ve anlatım, güldürü unsurları, gelenek" yönüyle karşılaştırınız. İki metnin benzer ve farklı yönlerini belirleyiniz. Tespitlerinizi tabloya yazınız.
 
 
Orta Oyunu
Günümüz Komedi Türü
Tema    
Yapı    
Dil ve anlatım    
Güldürü unsurları    
Gelenek    
Benzerlikler    
Farklılıklar    

Okuduğunuz ve incelediğiniz metinlerden yararlanarak göstermeye bağlı metinleri gruplandırınız. Tespitlerinizi aşağıdaki şemaya yazınız.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız