10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 201 Soruları ve Cevapları ( Biryay Yayınları )

a.  Grup sözcünüzden, orta oyunu hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşmasını isteyiniz.
b.  Bilgi birikiminiz ve okuduğunuz metinden yararlanarak orta oyunundaki değişmeyen tiplerin adını belirtiniz.
c.  Orta oyununa "Karagöz'ün kişiler aracılığıyla canlandırılmış şekli" diyebilir miyiz? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
ç. Orta oyununun tiyatro sahnesi gibi bir sahnesi olup olmadığını belirtiniz.
d.  Orta oyunu; usta-çırak geleneği olmasaydı yüzyıllar boyu sürdürülebilir miydi? Açıklayınız.

Yaptığınız incelemeden yararlanarak orta oyununun özelliklerini defterinize sıralayınız.


  
Load disqus comments

0 Yorumlarınız