10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 196 Soruları ve Cevapları ( Biryay Yayınları )

1.      Okuduğunuz metindeki taklitlerin güldürüde nasıl bir önemi olduğunu belirtiniz. Metindeki güldürü ögelerini sıralayınız.
2.      Bilgi birikiminizden ve okuduğunuz metinden yararlanarak "Ali Askar Ağa'nın Bursa Seyahati" adlı metnin, geleneği nasıl yansıttığını açıklayınız.
3.      Meddah, bir konuda doğaçlama olarak oynanmaktadır. Bu oyunların yazıya geçirilmesi, geleneğin devamı açısından nasıl bir yarar sağlamıştır? Açıklayınız.
4.      Okuduğunuz metin; konu, yapı ve gelenek yönünden nasıl bir bütünlük sağlıyor? Bu konudaki yorumunuzu belirtiniz.
 
Günümüz yazarlarına ait komedi türündeki tiyatro metniyle "Ali Askar Ağa'nın Bursa Seyahati" adlımetni "tema, yapı, dil ve anlatım, güldürü unsurları, gelenek" yönünden karşılaştırınız. Benzerlik ve farklılıkları sıralayınız (Günümüz yazarlarına ait komedi metninin adınıda tabloya yazınız.).

 

 
Meddah
GünümüzTiyatroMetni
(............................................. )
   
Tema  


   
   
   
Yapı    
   
   
   
Dilveanlatım    
   
   
   
Güldürüunsurları    

   
   
Gelenek    
   
   
   
Benzerlikler    
   
   
   
Farklılıklar    
   
   
  
Load disqus comments

0 Yorumlarınız