Lahey Sözleşmesi Nedir?

Lahey sözleşmesi nedir?

Türkiye'nin´de taraf olduğu Lahey sözleşmesi, bir çocuğun velayet hakkı ihlal edilerek (taraf) bir ülkeden diğer bir (taraf) ülkeye götürülmesi veya alıkonulmasından korunması amacına yöneliktir. Sözleşmenin amacı sadece 16 yaşından küçük çocukları kanuna aykırı olarak yer değiştirmenin zararlı etkilerinden korumak ve onların mutat yerleşim yeri devletine derhal dönüşünü temin etmek değil, aynı zamanda geri dönmesinin çocuğu fiziki veya psikolojik bir tehlikeye maruz bırakacağı veya başka bir şekilde, müsamaha edilemeyecek bir duruma düşüreceği yolunda ciddi bir risk oluşturduğu durumlarda da çocuğun yüksek yararı ilkesince çocuğun menfaatlerini gözetmektir. 

Load disqus comments

0 Yorumlarınız