9. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 206 - 207 Soruları ve Cevapları ( Fırat Yayınları )

Sayfa 204- 205-206- 207

Değerlendirme Sorularının Çözümleri

1)Zihniyet: Sosyal hayat eğitim düzeyi, askeri ve siyasi hayat, ekonomik koşullar, kültürel ortam ve sanat anlayışı
2)E
3)Öğretici metinler yazıldıkları dönemin hayat anlayışını yansıttığından zihniyeti ortaya koyar.
4)B
5)Okuyucuyu bilgilendirmek, farklı düşüncelere yöneltmek
6)Okuyucunun düşüncelerinde değişiklik yapmak amacıyla yazıldığından öğretici metinler oluşturulurken okuyucu kitlesi düşünülür.
7)anlamlı, birimler, teması
8)DDYD
9)Metindeki paragrafların ortaya koyduğu ortak ve genel düşünce metnin ana düşüncesidir.
10)D
11)düşüncesinden-türde, anlam birimlerine
12)Özgürlük: demokrasi, saygı, hukukta yenileşme, eğitim
13)Dilin göndergesel işlevine daha çok yer verilir.
14)Okuyucular eğitim ve kültür düzeylerine göre farklı anlamlara ulaşabilirler.
15)A
16)düşünceden-anlatım, iletisinin
17)Öğretici metinlerde kullanılan dil ve üslup özellikleri bir gelenek şeklinde devam eder.
18)B
19)yazarlardan-kaynaklardan, kanıtlamak
20)eğitim, kargaşa-bölünme
21)Gazete, Türk medeni hayatının oluşmasına, insanların haber ve bilgi alma hakkına kavuşmasına katkı sağlamıştır.
22)C
23)Ele alınan konunun şartlara göre önemli ve önceliği değişir.
24)C
25) dil özelliği, dil özelliği, anlam özelliği, anlam özelliği
26)metinlerde-gerçek, ana düşünce metnin
27)D
28)Metinde bulunan kelime ve kelime grupları, metnin yazıldığı dönemdeki anlamlarıyla değerlendirilir. Bu kelimelerin anlamında değişmeler olması metnin anlamını etkilemez.
29) parça-her bütün, okurun
30)anlam, anlam, yorum, yorum, yorum,anlam
31)C
32)Yazar, bütün eserleriyle birlikte değerlendirmelidir. Her eserde ona ait farklı bir yöne rastlayabiliriz.
33)farklı, kendi dönemlerinden
34)D
35)çağdaş bilimsel, düşünceleri

36)Atatürk bilimsel çalışmaları özendirmiş, bilim adamlarına yetkiler vermiş ve çeşitli tesisler, kurumlar açarak bilimsel gelişmeyi yönlendirmiştir.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız