9. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 183 - 184 Soruları ve Cevapları ( Fırat Yayınları )

Sayfa 183-184

Hazırlık
1.giyim kuşam, kadın erkek ilişkisi, zevk ve eğlence
2.tedarik, tarik, hane, kadın suretinde bu kelimeler dönemin kültürünü yansıtır.
4.Bakır madeninin tanıtılması ve öneminin bilinmesi amacıyla yazılmış bir metindir.
6.Olgun insan, hoşgörülü ve saygılı olan insandır.
9.ilk özel gazete 1860 yılında İbrahim Şinasi tarafından çıkarılmıştır.
10.Gazetedeki öğretici metinler okurun düşünce dünyasını genişletir, olaylara farklı açılardan bakmasına yardımcı olur.
12.Basın, halkın bilgi ve haber alma özgürlüğüne hizmet eden bir kuruluştur.
14.İnsanı mutlu eden para, pul, mal, mülk değil; çıkarsız ve içten seven dostlarıdır.
16.Göktürk Kitabeleri devletin çeşitli faaliyetleri ve Türk töresi hakkında bilgiler vermektedir.
17.Bedri Rahmi 1928’de daha lise öğrencisiyken şiir yazmaya başlamıştır.
19.Atatürk sanat ve bilime önem veren bilimin yol göstericiliğine inanan bir önderdi.

20.Fikirlerin etkili olması ve faydalı bilgilere, sosyal hayatın sağlamlığı ise bilime, akıcılığa ve mantığa bağlıdır.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız