9. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 179 - 180 Soruları ve Cevapları ( Fırat Yayınları )

Sayfa 179-180

3.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları Cevapları

1)D
2)A
3)A
4)Edebi metindeki sosyal ve siyasi hayat özelliklerine, düşünce ve yaklaşımlara bakarız.
5)Zaman unsuru ön plana çıkarılırsa okuyucu tema ile metnin yazıldığı dönemin zihniyetini daha iyi mukayese eder.
6)Tip: Benzerlerinin özelliklerini kendi üzerinde taşıyan sembolik kişilerdir.
Karakter: Değişik en bir kişilik yapısına sahip olan kişiliklerdir. Ayırt edici özellikler vardır. Sadece kendini temsil eden kahramanlardır.
—Edebi metinlerde tiplerden bazıları doğal olarak çizilirken bazıları da idealleştirilir. Yazarın çizdiği tip, gerçek hayatı da hatırlatabilir, çok abartılı da olabilir. Başarılı bir tip, temsilcisi olduğu tabakayı iyi temsil etmelidir.
Tip ile Karakterin Farkı:
Tipin toplumsal boyutu vardır. Karakter birey olarak ele alınır. Toplumsal sorumlar tip üzerinde işlenir. Karakter, kendisine ait olaylarla anlatılır.
7.Hakim bakış açısı, kahraman anlatıcının bakış açısı, gözlemci bakış açısı
8.Anlatmaya bağlı metinlerde verilmek istenen ileti ile bu iletinin karşısında olan düşünce temel çatışmayı oluşturur. Örneğin Tanzimat romanlarında “eski-yeni” çatışması sıkça görülür.
9.Üçüncü tekil kişidir.
10.Kullanılan dilin işlevi, kullanılan birimler(paragraf, dize, dörtlük), yazılış amaçları, temanın işlenişi, iletinin veriliş biçimi
11.İkisi de klasik tiyatronun özelliklerini taşır.
Tek perdeliktir.
Üç birlik kuralına uyulur.
Asil kişilere, devlet adamlarına ve tanrılara sıkça yer verilir.
12.Anlatmaya bağlı metin: mesnevi, hikaye, masal, roman, manzum hikaye
13.B
14.Göstermeye bağlı edebi metinler edebiyat, sosyoloji ve tarih bilimlerinin bilgileriyle incelenebilir.
15.Hepsi sahne sanatına aittir. Kişiler, olay, perde, sahne kavramları edebi metinle ilgilidir.

4.Ünite Öğretici Metinler

Load disqus comments

0 Yorumlarınız