9. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 177 Soruları ve Cevapları ( Fırat Yayınları )

Sayfa 177

Değerlendirme Sorularının Cevapları

1)yazılı, Midas’ın kırmızı teknesinin sırrı, konuları, trajedi-dram, gösteri sanatı-sahne sanatı
2)Teması, konunun işleniş biçimi, kişilerin özellikleri, perde sayısı tiyatro türlerini belirlemede etkilidir.
3)Tiyatro metninde ele alınan konu, kişilerin unvanları, statüleri, dil özellikleri, metinde anlatılan sosyal olaylar metnin yazıldığı zaman hakkında ipucu verir.
4)Tiyatro eseri sahne veya gösteri sanatlarının bir koludur.
5)Tiyatro ile sinema sanatı arasında benzerlikler vardır. Sinema, tiyatronun etkisiyle ortaya çıkmış bir sanat dalıdır.
6)Pandomim, yalnızca hareketler ve işaretlerle oynanan bir sahne oyunudur. Sessiz tiyatro olarak da bilinir.
7)YDDY
8)D
9)D

10)B
Load disqus comments

0 Yorumlarınız