9. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 176 Soruları ve Cevapları ( Fırat Yayınları )

Sayfa 176

Anlama Yorumlama
1.
2.Oyun kişilerinin söz ve davranışlarını anlayıp yorumlayabilmemiz için tiyatro kişileri hakkında ayrıntılı bilgiler verilir.
3.Olay, sahnede canlandırılarak izleyiciye aktarılır. Karşılıklı konuşma(diyalog) biçiminde aktarılır.
4.Halil hapisten kaçmıştır.
5.Parantez içinde verilen açıklamalar ve metnin başında verilen paragraf olaylar hakkında bilgi edinmemizi sağlamaktadır.
6.
7.Metinde kısa cümleler kullanılması, kişilerin özellikleriyle ilgilidir. Kişiler köylüdür bu kişilerin  uzun edebi cümleler kurması beklenemez.
8.
9.Tiyatro, insana kendi hayatının zorluklarını ve neşeli yanlarını gösteren bir ayna gibidir.
10.Hacivat’ın gazel okumasıyla muhavere bölümü başlar. Hacivat’ın gazel okuması ve ardından seyirciyi selamlaması Karagöz oyununun değişmeyen özelliklerinden biridir.
11-12.Karagöz’ün her sözü yanlış anlaması onun bir cahil olduğu fikrini verebilir. Oysa Karagöz de en az Hacivat kadar bilgili ve kültürlüdür.
13.Metnin 19.yüzyılda yazıldığını düşünürsek kullanılan dilin Tanzimat döneminin ağır ve sanatlı dilinden etkilendiği sonucuna ulaşabiliriz. Hacivat’ın dili Tanzimat dönemini yansıtır. Karagöz ise halkın konuşma dilini kullanır.
16.Kral Midas’ın tanrılarla konuştuğu, hatta onları yatıştırdığı anlatılmaktadır. Midas, frigyalılar tarafından yarı tanrı yarı insan olarak bilinir.
17.Sakal, bilgiyi bilgeliği temsil eder.
18.Midas’ın tanrıları yarıştırması, Tanrı Apollo’nun Midas’ın kulaklarını eşek kulağına çevirmesi, kuyudaki suyun berberi duyup sırrı sazlara söylemesi, sazların rüzgara, rüzgarın da halka fısıldaması
19.Metinde cümle yerine dizeler kullanılmıştır.

20.Günümüzde yazılan trajediler klasik trajedilerden tema ve dil yönünden farklı olabilir.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız