9. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 175 Soruları ve Cevapları ( Fırat Yayınları )

Sayfa 175

4.Metin Midas’ın Kulakları
35. Metindeki olay, kişilerin konuşmaları biçiminde düzenlenmiştir.
37.Metindeki kişiler: Midas, Apollon, Pan, berber, 1.Sakallı, 2.Sakallı
38.Berber dükkanı mekan olarak seçilmiştir. Olaylar Frigya devleti zamanında milattan önceki devirlerde geçer.
39.Trajedide toplumun asil ve üst düzey insanları ilk tanrılar, periler, tanrıçalar yer alır.
40.Metnin vermek istediği iki ileti vardır:
İnsan her koşulda sır tutmasını bilmelidir.
İnsanların övgüleri, bizim mükemmel olduğumuzu göstermez.
41.Metnin manzume gibi düzenlenmesi ile ahenk sağlanmıştır.
42. Trajedilerdeki üç birlik kuralı (olay-mekan-zaman) bu oyunda da görülmektedir. Olaylar Firgya döneminde geçer ve günlük bir olay ele alınır. Mekan, berber dükkanıdır. Olay ise Midas’ın kulakları hakkındaki sırdır.
43.Yazar bu trajedide klasik tiyatro geleneğini sürdürmektedir.
44.Tekerlemelerin bulunması, sırrın bir türlü çözülemediğini, bir bulmacaya döndüğünü göstermektedir.
45.Güngör Dilmen, 1959 yılında yazmış olduğu bu oyunla Sinema- Tiyatro Dergisi’nin birincilik ödülünü almıştır. Yazar tarihi bir kişilik hakkında tiyatro yazmakla kendi dönemindeki siyasetçilere ve devlet başkanlarına bir gönderme yapmıştır.
47.
 
Karagöz Oyunu
Trajedi
Farklılıklar
Halkın konuşma dili kullanılır.
Kişiler halktan seçilir.
Günlük yaşam konuları işlenir.
Ağır ve sanatlı bir dil kullanılır.
Kral, tanrı, prens gibi asil kişiler vardır.
Tarihi konular, savaşlar işlenir.
Benzerlikler
İkisi de insanın ve toplumun kusurlarının düzelmesi için çeşitli iletiler ve göndermeler verir.
İkisi de izleyici karşısında oynanır.
48. Eser dil, yazım tekniği yönünden klasik tiyatro döneminin izlerini taşımaktadır.

49.Midas’ın Kulakları adlı tiyatro metni klasik tiyatronun trajedi türüne aittir.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız