9. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 171 Soruları ve Cevapları ( Fırat Yayınları )

Sayfa 171

3.Metin Karagöz’ün Bekçiliği
19.Hacıvat’ın perdeye gelmesi, gazel okuması, Karagöz’ün perdeye gelmesi, Hacıvat’ı dövmesi, Hacivat’ın Karagöz’den gazel okumasını istemesi, Karagöz’ün Hacivat’ı yanlış anlaması
20.Metindeki kişiler Karagöz ve Hacivat’tır.
21.Muhavere bölümünde herhangi bir olay yoktur. Bu bölüm karşılıklı konuşma şeklindedir. Karagöz oyununun sahnelendiği hayal perdesi mekan sayılır.
22.Hacivat kültürlü, şakacı bir insandır. Karagöz ise kaba ve cahil görünse de olayların sonunda aslında bilgili ve mantıklı bir insan olduğu ortaya çıkar.
23.Muhavere bölümü karşılıklı konuşmaya dayanır. Bu bölümde Karagöz her sözü yanlış anlar. Muhavere asıl sözlerin bulunduğu fasıldan bağımsızdır.
24.Fasıl bölümünde izleyiciye verilmek istenen mesaj şudur: Yaşadığımız sokağa ve mahalleye yabancıları sokmamalıyız.
25.Metinde geçen musîkî  makamları: Muhayyer kürdî, neva, evinç, ferahnak, segâh, acemaşiran, ferahza, hicaz, araban, saba,,,
26.Metinde anlatılan musiki makamları 13.yüzyılda kullanılamazdı. Anlatılanlar 19. Asrın özelliklerini taşımaktadır.
27.Metnin anlatıcısı, hayali adı verilen kişilerdir. Hayali, perdenin arkasındadır.
28.Karagöz’in konuşma dili halkın dilidir. Hacivat daha üst düzey bir dil kullanır. Tiyatro, toplumun her kesimine hitap eder.
29.Karagöz oyunu 13.yüzyıldan 19.yüzyıla kadar hayaliler tarafından ezberlenerek oynanmış, kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. 19.yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
30.Olay örgüsü yoktur. Yalnızca konuşmalar vardır. Özetleme yapılamaz.

31.Muhavere bölümünde söz oyunları, mecazlar ve yan anlamlar sıkça görülür. Bu bölümün amacı dilin ve sözlerin gücü kullanarak izleyiciyi güldürmektir. Yanlış anlama yoluyla güldürü oluşmaktadır.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız